istorie

Jurământul lui Alexandru Ioan Cuza, Domnul Românilor

„Jur, în numele prea Sfintei Treimi şi în faţa ţărei mele, că voi păzi cu sfinţenie drepturile şi interesele patriei, că voi fi credincios Constituţiei în textul şi în spiritul ei, că în toată domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toţi şi în toate, uitând toată prigonirea şi toată ura, iubind deopotrivă pe cei ce m-au iubit şi pe cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei decât binele şi fericirea naţiei române. Aşa Dumnezeu şi compatrioţii mei să-mi fie de ajutor“.

 

Jurământul depus de Alexandru Ioan Cuza la alegerea ca domn al Moldovei (5 ianuarie 1859)

Sursa: Bogdan Murgescu (coord.), Istoria României în texte, Editura Corint, Bucureşti, 2001, p.216

error: Content is protected !!