creditorial

TEMA ZILEI: Zilierii din învăţământul preuniversitar românesc

Nu am înţeles niciodată criteriile care stau, an de an, la baza stabilirii plăţii comisiilor de la examenele naționale ale elevilor (evaluarea naţională şi bacalaureatul).  De fiecare dată mă contrariază cuantumul remuneraţiei pentru profesorii asistenţi (supraveghetori): anul acesta are valoarea de 63 de lei / zi la EN, respectiv de 75 de lei / zi la bac.

Evident că este vorba despre o sumă  brută, din care se vor reţine 10 %, în situaţia încheierii unui contract civil de furnizare servicii. Acesta este situaţia ideală, deoarece în situaţia încheierii unui contract individual de muncă se vor reţine: CAS – 25%, CASS – 10 % şi impozit -10 %, adică ajungem la un total de 45 % reţineri din brut (exact la fel cum se întâmplă lună de lună cu salariul oricărui angajat, în cazul în care nu mai avem şi vreo rată / poprire etc.).

Plecând de la specificaţia folosită în Ordinul privind plata examenelor naţionale şi anume „/ zi”, am ajuns pe un site specializat în care se ofereau informaţii referitoare la domeniile unde se poate folosi munca zilierilor, dar şi la tariful minim pentru remunerarea acestora. M-a surprins cuantumul remuneraţiei brute orare minime: 13,3 lei, stabilit în funcţie de salariul minim pe economie.

Acum, dacă am face un simplu calcul, ţinând cont de această sumă, am constata că un profesor asistent la examenul de evaluare naţională este remunerat exact ca un zilier care munceşte aproape 5 ore pe când un profesor asistent la examenul de bacalaureat este remunerat ca un zilier care munceşte aproape 6 ore. Coincidenţă? La bacalaureat proba durează, e-adevărat, cu o oră mai mult ca la evaluarea naţională. Instructajul de dinaintea probei şi predarea lucrărilor durează aproximativ la fel de mult. Nu contează studiile superioare ale profesorului asistent, nici gradul didactic, nici vechimea în învăţământ: în cazul de faţă, timpul lui este la fel de puţin preţios, el este un simplu zilier, remunerat ca atare…

Mirela Roşioru

error: Content is protected !!