jurnal de catedră

Sfaturi pentru diriginţi: trecerea notelor în carnet


Există, în folclorul cancelariilor, numeroase practici nescrise, transmise de la coleg la coleg, care le permit profesorilor să câştige timp (singura resursă cu adevărat limitată). Practica descrisă în cele ce urmează se referă la trecerea cât mai rapidă, la solicitarea elevului sau a părintelui, a notelor din catalog în carnetul de note, căzută de multe ori în sarcina profesorului diriginte. Teoretic, conform indicaţiilor de pe a treia copertă a carnetului (vezi fotografia), elevul este dator să aibă asupra sa carnetul de elev la toate orele de curs şi să-l prezinte profesorilor pentru trecerea notei ori de câte ori este examinat […]. În practică, acest lucru nu se întâmplă: fie pentru că nota e prea mică iar elevul amână confruntarea cu părintele şi eventualele consecinţe neplăcute, fie pentru că profesorul nu are suficient timp sau consideră că este mai oportun să-l folosească altfel.

În această situaţie, dirigintelui îi revine sarcina neoficială de a transcrie, periodic, cel puţin înainte de încheierea semestrului, dacă nu mai des (la orele de dirigenţie), notele din catalog care nu apar în carnet, asigurând, astfel, informarea părintelui (care confirmă, prin semnătură, că a văzut notele). Sunt încă puţine şcolile cu catalog electronic online…

Ce se poate întâmpla dacă dirigintele nu procedează în conformitate cu metoda neoficială pe care o vom descrie mai jos? Notele se acumulează de-a valma, strict cronologic, disciplinele se amestecă între ele iar profesorului diriginte îi va veni din ce în ce mai greu să verifice, către sfârşitul semestrului, când apar din senin şi notele de la lucrările din urmă, câte note la o anumită disciplină sunt deja trecute în carnet şi câte au mai rămas de trecut. Mai ales pe fondul oboselii care nu cruţă pe nimeni, cu atât mai puţin pe cei harnici…

Soluţia salvatoare este completarea în prealabil a carnetului de note cu fiecare disciplină din catalog, în exact aceeaşi ordine, lăsând, la fiecare materie, un număr de rânduri necompletate egale cu numărul săptămânal de ore, la care se adaugă 1 rând (conform recomandărilor referitoare la notare) sau 2, în cazul disciplinelor cu lucrare semestrială scrisă.

Astfel, carnetul devine cu adevărat  oglinda catalogului, dirigintele poate compara foarte uşor notele de la orice disciplină din catalog cu cele trecute în carnet şi le poate transcrie, foarte rapid, doar pe cele netrecute. În cazul în care rândurile se completează, puţinele note rămase pot fi trecute, în mod excepţional, câte 2 în aceeaşi căsuţă, despărţite de virgulă.

Operaţiunea se repetă la fiecare semestru. Sigur, putem avea şi surpriza neplăcută de a descoperi o notă trecută de un coleg după ultima rubrică, deşi sistemul este intuitiv şi te invită, practic, să-l foloseşti, spre binele tuturor. Dar astfel de situaţii sunt rare.

În speranţa că v-am ajutat să câştigaţi timp, în care să vă odihniţi, să fiţi creativi sau să vă dedicaţi priorităţilor pe care vi le stabiliţi, vom reveni cu alte materiale asemănătoare…

Doi diriginţi: Mirela & Mădălin Roşioru

 

error: Content is protected !!