creditorial

TEMA ZILEI: Anonimizarea datelor, dar nu pentru toţi

Au fost publicate rezultatele la examenul naţional pentru definitivare în învăţământ, fără anonimizarea numelor candidaţilor. Firesc, s-a născut întrebarea: De ce profesorii nu au aceleaşi drepturi ca elevii în privinţa anonimizării numelor?

Am înţeles raţionamentul legal care a determinat, în urmă cu o lună, la examenul de Evaluare Naţională şi de Bacalaureat, să fie introduse măsuri cu privire la anonimizarea numelor elevilor, care şi-a avut temeiul în art. 5 și art. 6 din Regulamentul UE 2016 / 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Am reţinut şi solicitarea legal îndreptăţită a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal către Ministerul Educației și Cercetării de publicare a rezultatelor elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui, lucru care s-a şi petrecut, de altfel.

Nu am uitat isteria online şi offline referitoare la necesitatea, legalitatea şi oportunitatea  anonimizării numelor elevilor, ce a determinat opinia publică să se împartă şi să dezbată antagonic situaţia, şi nici  titlurile de o şchioapă care anunţau înscrierea la examenul de bacalaureat a unui lider politic la vârsta de peste 40 de ani.

Acum, nimeni, nimic… nici sindicatele din învăţământ, nici MEC, nici Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  • De ce nu există o explicaţie oficială în această privinţă?
  • De ce nu li se aplică Regulamentul general privind protecția datelor şi profesorilor?
  • Profesorii nu au aceleaşi drepturi ca elevii în privinţa anonimizării numelor?

Mirela Roşioru

error: Content is protected !!