didacticăistoriejurnal de catedră

Cum am ales manualul de istorie pentru clasa a VIII-a

Fiecare profesor are câteva repere, inclusiv subiective, după care se ghidează în alegerea unui manual. Ideal ar fi fost ca manualele respective să fi apărut cu cel puţin un an înainte, să le fi testat la clasă înainte de a alege, în deplină cunoştinţă de cauză, unul dintre ele. Această situaţie este, însă, profund utopică, în contextul concurenței dure dintre edituri; nu ne rămâne nouă, profesorilor, decât să ne bucurăm că, nu mai târziu de luna septembrie, trebuie să alegem manualul de istorie pentru clasa a VIII-a. Şi că, din fericire, avem de unde alege!

După cum bine ştiţi, cele trei manuale de istorie pentru clasa a VIII-a au fost publicate la editurile Art Klett, CD Press şi Litera. (Enumerarea editurilor este, aici, strict alfabetică.)

În alegerea manualului am avut în vedere mai multe repere obiective. Inerenta doză de subiectivism îşi are rădăcina, la fiecare dintre noi, profesorii, fie în formarea iniţială, fie în notorietatea editurii sau a autorilor.

Am remarcat concepţiile unitare de grafică şi de stil ale celor trei manuale, ceea ce le evidenţiază pe toate în mod pozitiv. Toate manualele urmăresc formarea competenţelor specifice conform programei şcolare, dar fiecare profesor apreciază câte de eficiente sunt conținuturile acestora, în funcţie de propria lui experienţă la clasă.

Iată reperele obiective pe care le-am urmărit în alegerea mea:

 • Prezenţa hărţilor istorice: număr, claritate, mărime, oportunitate.
 • Explicaţii / definiţii ale cuvintelor-cheie sau ale noţiunilor istorice la fiecare lecţie (dicţionar istoric).
 • Existenţa unor axe cronologice sau date istorice ordonate cronologic la fiecare lecţie.
 • Prezenţa unor imagini istorice sugestive, clare şi relevante pentru lecţie.
 • Prezența unor surse istorice relevante pentru lecţie.
 • Tabele, hărţi conceptuale, grafice, evidențiere, marcaje, etc. clare şi oportune.

În ceea ce priveşte varianta digitală a manualelor analizate am avut în vedere:

 • Să aibă o interfaţă prietenoasă, uşor accesibilă în primul rând de pe smartphone.
 • Navigarea să permită cu uşurinţă parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de învăţare precedentă.
 • Întreaga structură grafică să fie funcţională.
 • Prezenţa un sistem de asistenţă (help) care oferă atât indicaţii sub formă de text referitoare la butoanele de navigare, cât şi indicaţii despre modul în care trebuie parcurse anumite activităţi multimedia interactive de învăţare.

Reperele subiective care au cântărit în alegerea manualului de istorie pentru clasa a VIII-a, într-o ordine aleatorie, au fost:

 • Numărul hărţilor istorice, chiar dacă se repetă în cadrul exerciţiilor de recapitulare / evaluare (clasamentul a fost: Art Klett = 31, Litera = 23, CD Press = 22).
 • Prezenţa anumitor hărţi istorice („de suflet”): harta Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (Art Klett, p. 53), Harta României Mari (Art Klett, p. 95; CD Press, p. 105), etc..
 • Prezenţa anumitor imagini istorice „icon” pentru predarea istoriei românilor: donariul de bronz de la Biertan, Lupta de la Posada din Cronica pictată de la Viena, figurile istorice ale domnitorilor etc.
 • Axe / repere cronologice distincte: Art Klett şi Litera.
 • Am ocolit manualul care foloseşte termenul „copiaţi” în loc de „transcrieţi”.
 • Am căutat exerciții care formulează sarcini de lucru pe baza textului cât mai asemănătoare cu cerinţele de la examenul naţional de bacalaureat la istorie.
 • Am evitat manualul care formulează cerinţe asemănătoare cu cele de limba şi literatura română de la examenul de evaluare naţională pe structura veche.
 • Numărul de pagini al manualului: Art Klett = 120 de pagini, Litera = 136 de pagini şi CD Press = 140 de pagini.

Felicitări tuturor celor 12 profesori de istorie, Aurel Constantin Soare, Daniela Ana Cojocaru, Gabriel Grozav, Alina Pavelescu, Stan Stoica, Valentin Băluţoiu, Dragoş Sebastian Becheru, Valentina Bilcea, Ancuţa Bondar, Maria Grecu, Maria Mariana Gheorghe şi Irina Ema Săvuţă, pentru efortul, dăruirea şi munca lor în slujba muzei Clio!

Ce manual am ales? Poate se vede în filigran, poate nu. Nu vreau să influenţez pe nimeni, fiecare trebuie să aleagă exact manualul cel mai potrivit, lui şi elevilor cărora le predă. Ce mi se potriveşte mie nu i se potriveşte în mod necesar şi altcuiva, într-un context suficient de diferit. După 22 de ani de predare în învăţământul preuniversitar, dintre care 21 de ani la nivel gimnazial, am învăţat că posibilitatea de a alege este în acelaşi timp nepreţuită şi plină de capcane.

Pentru că vom trăi cu alegerile noastre…

Prof. Mirela ROŞIORU

Judecata lui Paris

error: Content is protected !!