lecţii de istorie

Izvoarele istorice_clasa a V-a

Lecţia “Izvoarele istorice” cuprinde o schemă concisă în care sunt prezentate definţia istoriei, categoriile de izvoare istorice şi principalalele ştiinţe ajutătoare ale acesteia. Facilitarea învăţării se realizează cu ajutorul a două jocuri online:

exerciţiu de asociere text – imagine

exerciţiu cu alegere multiplă

Izvoare istorice

 

 1. Ce este istoria?
 • Istoria este o ştiinţă care studiază trecutul omenirii din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre cu ajutorul izvoarelor istorice

 

 1. Ce sunt izvoarele istorice?
 • Sunt dovezi (urme) pe care le-au lăsat oamenii de-a lungul timpului.
 • Acestea pot fi de două feluri:
  • Izvoare istorice nescrise: locuinţe, podoabe, arme, unelte, vase.
  • Izvoare istorice scrise: documente, scrieri istorice, inscripţii, hărţi, sigilii, monede, legende.
 • Se păstrează în muzee, arhive şi biblioteci.

 

 1. Ce sunt ştiinţele ajutătoare?
 • Sunt ştiinţele care studiază izvoarele istorice.
 • Se mai numesc şi ştiinţe auxiliare.
 • Exemple:
  • arheologia – studiază urmele materiale umane din trecut
  • epigrafia – studiază inscripţiile
  • numismatica – studiază monedele din trecut
  • paleografia – studiază scrierile vechi (manuscrisele)
error: Content is protected !!