lecţii de istorie

Primul război mondial_clasa a VII-a

Un conţinut mereu apreciat de elevi, sintetizat şi optimizat printr-o hartă GIF şi două jocuri online pentru facilitarea învăţării:

1. Harta GIF_evoluţia fronturilor

2. Ordonează cronologic evoluţia operaţiunilor militare

3. Grupează ţările conform alianţelor în care au luptat

Primul război mondial

28 iulie 1914 – 11 noiembrie 1918

 1. Cauze
 • Marile puteri căutau de noi resurse şi pieţe de desfacere pentru mărfuri, dar şi reîmpărţirea lumii noi sfere de influenţă
 • Dorinţa popoarelor asuprite de a se  elibera şi de  a-şi realiza unitatea naţională

 

 1. Pretextul declanşării
 • Asasinarea prinţului moştenitor al Austro-Ungarie, arhiducele Franz Ferdinand, la Sarajevo în Bosnia,  la  28 iunie 1914.
 1. Tabere beligerante
  • Puterile Centrale (Tripla Alianţă)
  • Antanta (Tripla Înţelegere)

 

 1. Tactici de război

1914 = războiul fulger         1915 = războiul de poziţii            1916-1918 =  războiul total

 1. Evoluţia fronturilor
 • 1914 – războiul fulger
  • Vest – Germania atacă Franţa prin Belgia; victoria francezilor la Marna
  • Est – ruşii înfrânţi la Tannenbergşi Lacurile Mazuriene
 • 1915 – războiul de poziţii
  • Vest – Italia intră în război de partea Antantei, frontul se stabilizează
  • Est – ruşii se retrag din Galiţia, iar Bulgaria se aliază cu Puterile Centrale, atacă Serbia (care capitulează)
 • 1916 – războiul total
  • Vest – ofensivă a Germaniei contra Franţei pe râul Sommeşi la Verdun (victoria Antantei)
  • Est – România intră în război de partea Antantei şi atacă Austro-Ungaria la 15 august 1916. Suntem înfrânți – 2/3din teritoriul nostru ocupat – familia regală se retrage în Moldova, Iaşul devine capitală de război.
 • 1917 – războiul total
  • Vest – SUA intră în război de partea Antantei
  • Est – România şi Rusia luptă la porţile Moldovei, câştigă bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz împotriva“maşinii de război” germane comandate de feldmareşalul Mackensen.
   • Frontul se dezorganizează din cauza revoluţiei bolşevice din Rusia
  • 1918 – sfârşitul războiului
   • Vest – ultima ofensiva a Germaniei la Marna – sunt înfrânţi. Puternică ofensivă aliată contribuie la victoria Antantei
   • Est – Rusia iese din război şi încheie pace separată cu Puterile Centrale la Brest-Litovsk (martie 1918)
    • România este în dificultate şi iese din război prin Pacea de la Buftea – Bucureşti (mai 1818) = nu a fost semnată de regele Ferdinand
   • Încheierea războiului: rând pe rând “centralii”capitulează, în toamna 1918.Germania este ultima care capitulează, la 11 noiembrie 1918.

 

 1. Urmările Primului război  mondial
 • prăbuşirea imperiilor multinaţionale
 • afirmarea principiului autodeterminării naţiunilor
  • reorganizarea lumii: “Cele 14 puncte” şi Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920)
error: Content is protected !!