lecţii de istorie

România şi Primul Război Mondial_clasa a VII-a

1.

 

2. Plasează pe axa cronologică următoarele evenimente

 

 

Studiu de caz: România şi Primul Război Mondial

 

 1. Desfășurarea operaţiunilor militare
 • 1914 – 1916 Consiliul de Coroană de la Sinaia a decis neutralitatea
 • 1916 – campanie dezastruoasă
  • intrăm în război la 15 august 1916, iar armata trece Carpaţii pentru eliberarea Transilvaniei
  • după câteva succese, Centralii conduşi de feldmareşalul Mackensen au organizat o puternică ofensivă
  • suntem înfrânți şi 2/3 din teritoriu a intrat sub  ocupaţie militară
  • familia regală se refugiază la Iaşi
 • 1917 – marile victorii
  • armata română se reface cu ajutorul misiunii militare franceze condusă de gen. Henri Berthelot
  • luptăm împreună cu Rusia
  • câştigăm marile victorii de laporţile Moldovei:  Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz
  • frontul s-a dezorganizat din cauza revoluţiei bolşevice din Rusia
 • 1918 – sfârşitul războiului
  • Rusia iese din război şi încheie pace separată cu Puterile Centrale la Brest-Litovsk (martie 1918)
  • România în dificultate încheie armistiţiu şi apoi iese din război prin Pacea de la Buftea – Bucureşti (mai 1818)
  • nu a fost semnată de regele Ferdinand
  • reintrăm în război de partea Antantei, iar încheierea acestuia, la 11 noiembrie 1918,  ne găseşte de partea învingătorilor

 

 1. Conferinţa de pace de la Paris (1919-1920)
 • prin tratatele de pace încheiate, România a obţinut recunoaşterea internaţională a Marii Uniri

 

Teritoriul care s-a unit

Data şi locul unde s-a decis unirea Tratatul de pace prin care s-a recunoscut unirea

Basarabia

27 martie 1918,

Chişinău

Tratatul de la Paris
Bucovina

28 noiembrie 1918,

Cernăuţi

Tratatul de pace de la Saint Germain cu Austria

Transilvania 1 Decembrie 1918,

Alba Iulia

Tratatul de pace de la Trianon cu Ungaria

error: Content is protected !!