lecţii de istorie

Poporul român, popor romanic_clasa a VIII-a

 

exerciţiu online de ordonare pe grupe a argumentelor teoriei continuităţii şi teoriei imigraţioniste

Poporul român, popor romanic

*etnogeneză = proces de formare a unui popor şi a limbii sale

 

 1. Unde, când şi cum a avut loc etnogeneza românească?

La nord şi sud de Dunăre, în spaţiul romanităţii orientale / Între secolele II-VIII / Prin romanizarea dacilor la care se adaugă unele influenţe migratorii, în special slave

 1. Caracterul poporului român
 • este dat de limba pe care o vorbeşte
 • structura limbii române:
  • 10% cuvinte de origine geto-dacă (varză, barză, viezure, moş, zestre)
  • 60% cuvinte de origine latină
  • 20 % cuvinte de origine slavă (cneaz, voievod, boier, Dan, Bogdan, Radu, Vlad)
  • 10% cuvinte de origine alte origini

= poporul român este un popor romanic, alături de popoarele: italian, francez, spaniol, portughez

*poporul român vorbeşte o limbă romanică  🙂

 1. Teoria continuităţii şi teoria imigraţionistă (vezi tabel comparativ p. 41)
 • în sec. al XVIII-lea, românii din Transilvania aflaţi sub stăpânirea Imperiului habsburgic, încep să-şi ceară drepturile naţionale pe baza vechimii şi continuităţii în spaţiul intracarpatic
 • le sunt refuzate invocându-se argumente pseudoştiinţifice (fals ştiinţifice) prin care se contestă vechimea, continuitatea şi romanitatea poporului român
 • aceste argumente false alcătuiesc teoria imigraţionistă formulată de Franz Iosif Sülzer şi de Robert Röesler
 • istoricii români B.P. Hasdeu şi A.D. Xenopol au demonstrat ştiinţific netemeinicia acestei teze, susţinând teoria continuităţii.

 

FIŞĂ LECTURĂ NR. 1

 

Primele cuvinte româneşti, sec. VI, cronicarul Simokates

(…) Cometiolos s-a ascuns mai întâi în pădurile din Haemus, apoi a ieşit la iveală împreună cu Marninus, şi luând pe Han pe nepregătite (…) a înaintat împotriva lui la primul schimb al gărzilor de noapte. Şi a avut în mâinile sale prilej de mare izbândă, dacă n-ar fi fost abătut de la această încercare din pricina unei întâmplări. Un animal de povară aruncase sarcina de pe el şi cineva a strigat pe stăpânul animalului să îndrepte povara, zicându-i în limba maternă: torna, torna, frater. Stăpânul catârului n-a auzit glasul, dar l-au auzit ostaşii şi, crezând că sunt înfrânţi de duşmnai, au luat-o la fugă, strigând în gura mare: torna, torna. Cuprins de spaimă grozavă Hanul a început şi el să fugă.

(***Culegere de texte pentru Istoria românilor, Bucureşti, 1980)

 

 

 

FIŞĂ LECTURĂ NR. 2

Prima menţiune despre români, sec.VII, împăratul Mauricius, Stratgikon-Tratat militar

De aşa-zişii fugari, trimişi să ne arate drumurile şi să ne descopere pe cineva, trebuie să ne păzim cu străşnicie măcar că sunt romani, cu vremea ei au căpătat deprinderi rele, au uitat de ai lor şi sunt cu mai multă tragere de inimă faţă de duşmani.

(***Culegere de texte pentru Istoria românilor, Bucureşti, 1980)

 

error: Content is protected !!