evaluareistorielecţii de istorie

Recapitulare-evaluare “Lumea la sfârșitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea”_clasa a VII-a

1. Exercițiu de ordonare pe grupe:  Alianțe politico-militare (1897-1914)

2. Exercițiu de ordonare pe grupe:  Taberele beligerante

3. Exerciţiu de ordonare simplă: Evoluția operațiunilor militare

4. Exercițiu de ordonare perechi: România şi Primul Război Mondial

5. Exercițiu de ordonare cronologică: Repere cronologice din participarea României la Primul Război Mondial

6. Exercițiu de ordonare perechi: Tehnică de luptă din Primul Război Mondial

7. Quiz cu alegere multiplă: Harta Europei după Primul Război Mondial

8. Fişă interactivă: completare a spațiilor lacunare cu termenii dintr-o listă dată https://www.liveworksheets.com/be1323671hz

Pentru elevi este o recapitulare facilă, iar pentru profesori, o evaluare şi o notare imediată a exercițiului adaptat pentru online, nr. VI de la pg. 29, din manualul de istorie, Editura CD PRESS, despre “Primul Război Mondial”.După completarea spaţiilor lipsă din text cu termenii din lista dată prin „tragere”, se apasă butonul „Finish” şi apoi pe „lupă” pentru vizualizarea notei. Se poate face screenshot / printscreen / poză şi încărca ulterior pe contul de Classroom/Teams etc.

NB! Fiecare termen din listă are locul lui în text. Nu sunt termeni  în plus, nu sunt termeni care să fie folosiţi de câte două ori.

https://www.liveworksheets.com/be1323671hz

 

Test de antrenament

România în Primul război mondial

Citiţi, cu atenţie sursa istorică şi răspundeți la întrebări:

Războiul s-a reluat cu înverșunare pe frontul din Moldova în iulie 1917, când generalul Averescu a pornit ofensiva de lângă Mărăști, în cadrul efortului general […] de a învinge Puterile Centrale. Dar după câteva zile de succese, Averescu a oprit operațiunea pentru că situația din Galiția se agravase, iar trupele ruse din Moldova se dezorganizau, lipsite de disciplină și demoralizate. La 24 iulie/6 august, Mareșalul von Mackensen a lansat la rândul său o ofensivă puternică al cărei obiectiv era să dea o lovitură decisivă armatelor română și rusă și să oblige România să iasă din război. Luptele îndârjite au atins punctul culminant la 6/19 august, la Mărășești, când armata română a oprit înaintarea trupelor austriece și germane și a pus practic capăt ofensivei acestora.

Dar s-a ivit un nou pericol. La sfârșitul verii lui 1917 evenimentele revoluționare din Rusia amenințau să dezorganizeze frontul de luptă și să submineze stabilitatea socială și politică din Moldova. […] La 18 februarie/3 martie 1918, noul guvern bolșevic al Rusiei a semnat pacea de la Brest-Litovsk cu Puterile Centrale și a ieșit din război, lipsind România de sprijinul rus și izolând-o de Occident. Două luni mai târziu, guvernul român, acum condus de [. ..] Alexandru Marghiloman, a semnat Tratatul de la București, prin care România devenea dependentă politic și economic de Puterile Centrale.

Dar evenimente hotărâtoare pe câmpurile de luptă au schimbat repede soarta României. Pe frontul de vest aliații au zădărnicit ofensiva germană finală din iulie 1918 și au început să înainteze constant spre Germania, iar în nordul Italiei au respins armatele austro-ungare și au obligat Austro-Ungaria să accepte un armistițiu […].

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României )

 Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Numiţi generalul român, precizat în sursa dată. 1p

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 1p

3. Menţionaţi o acțiune diplomatică desfășurată în sursa dată. 1p

4. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursă precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 1p

5. Scrieţi denumirea alianţei care a câștigat Primul război mondial. 1p                                        

6. Precizaţi pe baza textului cauza ieșirii Rusiei din Primul război mondial. 1p

4 puncte din oficiu

error: Content is protected !!