evaluarelecţii de istorie

Recapitulare-evaluare: Orientul Antic_clasa a V-a

8 exerciții online, 2 teste grilă online cu afișarea imediată a notei şi 3 filme YT (Babilonul, Egiptul antic, Povestea lui Ghilgameş + 1 podcast)

 

EVALUARE

 

 

Test grilă online cu 10 întrebări şi afișarea imediată a notei_ Codul lui Hammurabi
Test grilă online cu afișarea imediată a notei: Epopeea lui Ghilgameș

FILME YouTube

Babilonul (7 min.) https://youtu.be/LQsrjKq-NH4

Egiptul antic (10 min) https://youtu.be/0A6MTR3MjO0

Povestea lui Ghilgameş (8 min.) https://youtu.be/W-nYdU9AQKs

Test la istorie, clasa a 5-a

Orientul antic

 

 1. Încercuiţi varianta corectă din enunţurile de mai jos: (2 p)

 

  1. Primul oraş-stat din lume a fost: aTyr b. Persepolis c. Uruk d. Babilon
  2. Templele în trepte, de dimensiuni uriaşe, construite de oamenii din Mesopotamia s-au numit:a. piramide b. zigurate c. pagode d. sanctuare
  3. În fruntea statelor din Orientul antic se  aflau: asuveranii (regi,împăraţi) b. nobilii c. scribii d. sclavii
  4. „Codul lui Hammurabi” a fost prima culegere de legi apărută în: aPersia b. Fenicia c. Palestina d. Mesopotamia

II.  Completaţi afirmaţiile următoare cu informaţia corectă: (2 p)

 

 1. Scrierea cuneiformă a apărut în________________________________________________
 2. Credinţa în mai mulţi zei se numeşte____________________________________________
 3. Primul alfabet din lume a fost inventat de________________________________________
 4. Una dintre invenţiile chinezilor în Antichitate a fost şi______________________________

III. Scrieţi pe harta de mai jos poporul/civilizaţia care a existat în Antichitate. (1 p)

 

 1. Scrieţi A (adevărat) sau F (fals) pentru propoziţiile de mai jos: (1p)
 2. Statul presupune existenţa unor instituţii ca: administraţia, armata, biserica şi justiţia.
 3. Cea mai importantă moştenire a chinezilor este Biblia.
 4. Hammurabi a fost rege în Babilon.
 5. Scrierea hieroglifă a fost inventată de sumerieni.

 

IV. Citiţi cu atenţie sursa istorică şi răspundeţi la cerinţele de mai jos: (2p)

Apele Nilului curg încet şi duc cu ele mult pământ, formând în locurile joase bălţi deosebit de rodnice.

… Nilul are tot soiul de peşti – în număr excepţional de mare …

Pe scurt, Nilul, prin binefacerile aduse de el oamenilor, întrece toate celelalte fluvii ale pământului locuit. Apele sale cresc începând cu solstițiul de vară, şi creşterea are loc până la echinocţiul de toamnă. Nilul aduce atunci, fără întrerupere, nămol nou si udă atât pământul necultivat, cât şi pe acela muncit pentru a fi semănat sau care este propriu plantaţiilor – şi el face aceasta un timp pe care agricultorii îl socotesc îndestulător.

Deoarece apa Nilului curge foarte încet, oamenii abat cursul lui cu ajutorul unor mici diguri şi o captează fără prea multă greutate, spre a o răspândi pe ogoare, când socot lucrul acesta de folos.

Fluviul prilejuieşte – în general – atâtea înlesniri pentru agricultură şi atâtea foloase pentru oameni, încât majoritatea cultivatorilor nu trebuie decât să arunce sămânța pe locurile care s-au uscat şi să aducă vitele acolo, ca să calce sămânța în picioare. Iar după patru sau cinci luni, ei vin înapoi să facă secerişul.

Alţii, după ce trec cu nişte pluguri uşoare peste ogoarele care au fost udate, strâng cu grămada roadele, fără multă cheltuială şi trudă.

Ca să fiu scurt, la toate celelalte popoare agricultura se face cu mari cheltuieli şi osteneli. Numai în Egipt ea se poate face cu mijloace materiale reduse şi cu o muncă neînsemnată…

(Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică)

 1. Numiţi autorul sursei______________________________________________________
 2. Precizaţi poporul la care face referire sursa___________________________________
 3. Menţionaţi ocupaţia descrisă în sursă________________________________________
 4. Formulează un punct de vedere faţă de beneficiile pe care le aduce Nilul susţinându-l cu un citat (argument) din sursă_______________________________________________

 

V. Realizează o scurtă compunere în care să prezinţi principalele invenţii ale popoarelor Orientului antic.

 

error: Content is protected !!