lecţii de istorie

Studiu de caz_Ceramica: între utilitate şi artă_clasa a V-a

Părţile componente ale vasului de ceramică

Tipuri de vase greceşti

Ceramica: între utilitate şi artă

*Kerameikos = cartierul olarilor din Atena

*ceramică = tehnică de prelucrare a lutului (argilei) pentru a obţine prin modelare, decorare, uscare sau ardere în cuptor, vase diferite

  1. Amforă– vas pentru transportul şi păstrarea lichidelor (ulei, vin)
  2. Hydria – pentru apă
  3. Krater – vas pentru amestecarea vinului cu apa
  4. Rhyton– vas pentru băut
  5. Aryballos– vas mic pentru parfum sau creme
  6. Pithoi– vas mare pentru provizii care se îngropa
  7. Kylix– vas pentru băut
  8. Oinohoe– scoaterea şi turnarea vinului

 

FIŞĂ DE LUCRU

Desenaţi pe caietele de notiţe tipurile de vase din lista de mai jos.

1   Amforă – vas pentru transportul şi păstrarea lichidelor (ulei, vin)

 

2   Hydria – vas pentru apă

 

3   Krater – vas pentru amestecarea vinului cu apa

 

4   Rhyton – vas pentru băut

 

5   Aryballos – vas mic pentru parfum sau creme

 

6   Pithoi – vas mare pentru provizii care se îngropa
7   Kylix – vas pentru băut

 

8   Oinohoe – vas pentru scoaterea şi turnarea vinului
error: Content is protected !!