lecţii de istorie

Polis-ul. Atena şi Sparta_clasa a V-a

HARTA: Marea colonizare greacă

Polis-ul grec. Organizare şi colonizare

 1. Definiţie

oraş-stat = oraşul, pământul înconjurător şi cetăţenii

cetăţeni = locuitori care au drepturi şi obligaţii faţă de stat

 1. Alcătuire
  • acropole– loc înalt pe care se ridică temple închinate zeilor
  • agora– piaţa publică
  • case
  • zid de apărare
  • terenuri agricole
 • exemple:Atena, Sparta, Corint, Milet, Megara, Efes, Corcira, Cumae
 1. Locuitorii
  • cetăţenii– oameni liberi, pot vota legi
  • străinii– oameni liberi, nu pot vota legi
  • sclavii – oameni fără libertate
 2. Marea colonizare

* colonizare = proces de migrație a oamenilor şi de întemeiere a noi așezări

* metropolă = polis din care migrează (oraş-mamă)

* colonie = polis nou înfiinţat (oraş-copil)

– cauze:

 • nevoia de noi terenuri
 • pericolul persan
 • lupta pentru putere
 • direcții:
  • Marea Mediterană
  • Marea Neagră
 • perioadă: VIII-VI î. Hr.
 • urmări:
  • dezvoltarea comerţului şi a meşteşugurilor
  • creşte numărul de sclavi
  • se răspândeşte cultura greacă

 

error: Content is protected !!