lecţii de istorie

Studiu de caz: Românii şi modernitatea_clasa a VI-a

harta istorică a României la 1878

Exerciţiu online de ordonare cronologică_”Etapele formării statului român (1859-1878)” (click pe imagine)

Exerciţiu online de grupare perechi_”Românii şi modernitatea: termeni cheie” (click pe imagine)

 

Românii şi modernitatea 

 

1.1859 – unirea Principatelor române

 • 1853-1856 – războiul Crimeii se încheie cu înfrângerea Rusiei
 • 1856 – la Congresul de pace de la Parisse decide, prin Tratatul de pace de la Paris,  consultarea oficială a românilor din Moldova şi Ţara Românească în privinţa unirii
 • 1857 – în Rezoluţiile adunărilor ad-hocromânii cer unirea sub numele de România şi un prinţ străin la conducere
 • 1858 – la  sfârşitul Conferinţei de la Paris Marile Puteri decid prin actul numit Convenţia de la Paris:
  • unirea Moldovei cu Ţara Românească
  • denumirea noului stat: „Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei” cu 2 capitale
  • conducere: 2 domni, 2 guverne
 • 1859 – dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza
  • 5 ianuarie1859 – ales domn în Moldova
  • 24 ianuarie 1859 – ales domn în Ţara Românească

 

2.Domnia lui Al. I. Cuza (1859-1866)

 • măsuri pentru începerea modernizării ţării:
  • Legea instrucţiunii publice: 4 clase primare devin obligatorii şi gratuite
  • Legea rurală: prin care s-a desfiinţat claca şi s-au împroprietărit ţăranii în funcţie de numărul de vite (3 categorii de ţărani: fruntaşi, mijlocaşi, pălmaşi)

 

3.Domnia lui Carol I de Hohenzollern (1866-1914)

 • măsuri pentru consolidarea statului:
  • s-a adoptat Constituţia din 1866(denumirea statului devine România, iar forma de guvernământ este monarhia constituţională)
  • 9 mai 1877 s-a proclamat independenţade stat faţă de Imperiul otoman, recunoaşterea internaţională venind după câştigarea Războiului de independenţă (1877-1878) prin Tratatul de pace de la Berlin (1878):
   • pierdem sudul Basarabiei pe care îl ocupă Rusia
   • primim Cadrilaterul

 

4. Cultura şi ştiinţa

  • Reprezentanţi: Mihai Eminescu, Ion Creangă, George Coşbuc, I.L. Caragiale,  Ioan Slavici, Titu Maiorescu, Carol Davila, Emil Racoviţă

 

 

 

FIŞĂ DE PERSONAJ ISTORIC

ALEXANDRU IOAN CUZA

 1. Data şi locul nașterii 0,5p
 2. Informaţii despre familie  (părinţi, soție, copii) 0,25p
 3. Studii 0,25p
 4. Funcţii în carieră 0,25p
 5. Participarea la Revoluţia de la 1848 0,5p
 6. Data alegerii în funcţia de domn al Moldovei 0,25p
 7. Data alegerii în funcţia de domn al Ţării Româneşti 0,25p
 8. Denumirea statului român în timpul domniei lui Al. I. Cuza 0,25p
 9. Teritoriile româneşti care alcătuiesc statul 0,5p
 10. Denumirea capitalei unice 0,25p
 11. Reforme realizate în timpul domniei (3 legi/reforme) 1,5p
 12. Data abdicării şi locul exilului 0,5p
 13. Data şi locul decesului 0,5p
 14. Locul unde poate fi vizitat mormântul lui 0,25p

3 puncte din oficiu

1 punct calitatea exprimării în limba română şi aspectul general al fișei

error: Content is protected !!