didacticălecţii de istorie

Războaiele grecilor_model de proiect de lecţie online

modelul de proiect de lecţie online în format pdf

imagine hoplit

imagine triremă

fişa de lucru “Trirema” (extensie)

Extras: 

Competenţe specifice:

1.3. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor şi / sau a proceselor istorice

2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente / procese istorice, pe baza unor surse diferite

4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării

Obiectivele lecţiei:

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:

1.prezinte cauzele războaielor purtate de greci dând cel puţin un exemplu

2.explice cel puţin un conflict în care au fost implicate polisurile menţionând locul desfăşurării, liderii taberelor şi rezultatul acestuia

3.menţioneze cel puţin o urmare a războaielor medice

4.compare caracterul războaielor pentru greci şi pentru perşi

Nota bene!

C.S.1.3 se formează prin intermediul obiectivelor 1, 2 şi 3.

C.S.2.3 se formează prin intermediul obiectivului 4.

C.S. 4.2 se formează prin intermediul rezolvării exercițiilor online.

 

Desfăşurătorul  lecţiei

  1. Moment organizatoric (3 min.): verificarea conexiunii la internet, conectarea elevilor la meet, prezentarea momentelor desfăşurării orei.
  2. Actualizarea cunoştinţelor – verificarea online a cunoştinţelor dobândite anterior cu ajutorul unor exerciţii în LearningApps (5 min.)

Profesorul poate partaja exerciţiile sau poate solicita câte unui elev să facă partajarea şi rezolvarea acestora.

În funcţie de nivelul clasei şi de conexiunea la interne, profesorul decide rezolvare a 1, 2 sau 3 exerciţii online.

Exerciţiu online de ordonare perechi_Polisul grec: noţiuni cheie

https://learningapps.org/display?v=p7juf217a20

 

Exerciţiu online de ordonare pe grupe_Locuitorii din Atena şi Sparta

https://learningapps.org/watch?v=pnucihbqc20

 

Exerciţiu online de ordonare simplă_Reformatorii din Atena şi Sparta

https://learningapps.org/watch?v=p66igdbtk20

 

  1. Anunţarea lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor lecţiei-ce trebuie să știe şi să facă elevii la sfârşitul lecţiei. (2 min.)

 

  1. Desfăşurarea lecţiei propriu-zise (20 de min)

Nota bene! Profesorul partajează schema lecţiei şi explică elevilor ce au de scris pe caiete. Fiecare elev va scrie lecţia pe caiet în ritm propriu. Este de preferat să evite dictarea schemei lecţiei deoarece nu poate să-i monitorizeze în timp real pe toţi elevii; de aceea este recomandabil ca profesorul să explice pas cu pas lecţia având-o partajată pe ecran. De asemenea, elevii trebuie să fie încurajaţi să pună întrebări dacă au neclarităţi sau curiozităţi. Constituie un mare avantaj în realizarea unei lecţii reuşite dacă profesorul utilizează un laptop cu touchscreen sau o tabletă, deoarece poate să sublinieze pe ecran, să încercuiască, să adauge mici cuvinte etc. Cu alte cuvinte foloseşte ecranul laptopului / tabletei ca pe o tablă de la şcoală. Evident că schema trebui să fie cât mai „limpede” şi mai concisă.

 

Schema lecţiei partajată de către profesor în timpul desfăşurării orei în online

(în prealabil această schemă a fost încărcată pe Google Classroom / Microsoft Teams)

 

XXX

Nota bene! Prezentarea obiectivelor lecţiei în corelaţie vizuală cu ideile principale ale lecţiei expuse cu numere, liniuţe sau buline.

 

 

  1. Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feedbackului (10 min)

Profesorul reia principalele idei ale lecţiei şi adresează întrebări elevilor.

Verifică însuşirea noii lecţii cu ajutorul unui exerciţiu online pe care îl poate partaja el pentru întreaga clasă sau pe care îl poate partaja un elev

 

Exerciţiu online de ordonare perechi_Războaiele grecilor

https://learningapps.org/watch?v=pcreyi2av20

 

Nota bene!

Tema pentru acasă  ar trebui să includă citirea lecţiei din manual (pp. 52-55).

Sugestie de temă de postat pe Classroom poate fi o poză din caietul de notiţe cu schema lecţiei scrisă integral sau un printscreen / screenshot / poză cu mesajul final de la exerciţiul online.

error: Content is protected !!