evaluareistorie

Iluminismul_clasa a VI-a


Iluminismul

  1. Definiţie

Iluminismul este ideologia secolului al XVIII-lea care urmăreşte transformarea societăţii în aşa fel încât aceasta să se conducă raţional pentru a îndeplini idealurile de toleranţă şi de libertate, asigurând drepturi şi libertăţi tuturor cetăţenilor.

*ideologie = totalitatea ideilor / conceptelor specifice unei perioade sau unui grup de oameni

2. Trăsături / caracter

  • caracter raţional = conform cu cerinţele raţiunii, logic, bine chibzuit
  • caracter antibisericesc = împotriva Bisericii ca instituţie religioasă; se pronunţă pentru toleranţă religioasă
  • caracter antiabsolutist = împotriva absolutismului monarhic

3. Reprezentanţi

MONSTEQUIEU, “Despre spiritul legilor”, susţine teoria separării puterilor în stat

J.  J . ROUSEAU, “Constractul social”, “Discurs asupra inegalităţii dintre oameni”, susţine că oamenii sunt egali şi liberi încă de la naştere; peste tot ei trăiesc în lanţuri fiind înrobiţi de cănducători

VOLTAIRE, “Scrisori filosofice”, “Tratat asupra toleranţei”, “Secolul lui Ludovic al XIV-lea”, dezvăluie nedreptăţile din societate: inegalitatea oamenilor în faţa legilor, tirania, intoleranţa şi ignoranţa clerului.

4. Despotismul luminat

  • reprezintă aplicarea ideilor iluministe în organizarea statului
  • despoţi luminaţi: Iosif al II-lea (Austria), Frederic al II-lea (Prusia), Ecaterina a II-a (Rusia), Constantin Mavrocordat
error: Content is protected !!