evaluareistorie

“Revoluţia glorioasă” din Anglia_clasa a VI-a


„Revoluţia glorioasă” din Anglia

 

 1. Cauze

  • încercarea de înlăturarea a anglicanismului şi de impunere a catolicismului
  • încercarea de a copia modelul absolutist francez (cheltuieli exagerate şi conducere fără Parlament)
 1. Declanşare
  • Parlamentul adoptă actul „Petiţia dreptului” (1628) prin care era condamnată politica absolutistă a regelui
  • Regele Carol I Stuart (1625-1649) dizolvă Parlamentul în 1629 şi conduce fără el timp de 11 ani
  • În 1640 regele convoacă din Parlamentul pentru votarea de noi impozite
  • Parlamentul redactează actul „Mustrarea cel lungă” prin care era condamnată politica absolutistă a regelui
  • În 1642 conflictul dintre rege şi Parlament se agravează.
 2. Desfăşurare
  • Se formează două tabere care încep războiul civil
   • Tabăra regalistă (condusă de rege)
   • Tabăra parlamentară (Oliver Cromwell)
  • Tabăra regalistă este înfrântă iar Carol I Stuart este decapitat
  • se proclamă republica (1649-1653) şi apoi Protectoratul  (1653-1659)
  • 1660-1688 se realizează restauraţia Stuarţilor (regi Carol al II-lea şi Iacob al II-lea) care încearcă revenirea la absolutism
  • 1688 Parlamentul decide înlăturarea paşnică a regelui Iacob al II-lea Stuart e prin aducerea din Olanda a  lui Wilhelm de Orania = acceptă „Declaraţia Drepturilor” (în 1689)
 3. Urmări
  • Anglia devine monarhie constituţională = ţara este condusă de un monarh ale cărui puteri sunt limitate

 

*revoluţia glorioasă – noţiunea se referă la înlocuirea paşnică a regelui Angliei şi limitarea puterilor acestuia.

*război civil – război în interiorul ţării

*republică – formă de organizare numită şi Commonwealthul Angliei, în care puterea legislativă aparținea, în continuare, Parlamentului, iar cea executivă unui Consiliu de stat, format din 40 de membri, dar în care Oliver Cromwell avea rolul hotărâtor.

*Protectorat – regim de dictatură militară în care conducătorul Oliver Cromwell are titlul de „lord protector”

*restauraţie – revenire pe tron a unui rege/familie conducătoare (în lecţie revenirea regilor din dinastia Stuart pe tronul Angliei)

*dinastie –  familie conducătoare

FIŞĂ DE LUCRU nr. 1

Scrie axa cronologică pe caiet şi completează anii (în partea stângă). În partea dreaptă a axei notează evenimentele care au avut loc la acele date după model.

 

          1689          

 

1660-1688

 

1653-1659

 

1649-1653

 

         1649

        

         1628

 

1625-1649         anii de domnie ai lui Carol I Stuart

 

FIŞA DE LUCRU nr. 2

Citiţi cu atenţie următoarea sursă istorică şi răspundeţi la cerinţele de mai jos:

Pentru multe generaţii viitoare, revoluţia din 1688-1689 a fost numită „revoluţia glorioasă”. Adevărata glorie a revoluției britanice constă în faptul că a fost făcută fără vărsare de sânge, fără război civil, fără masacre şi mai presus de toate, s-a ajuns la o reglementare a diferendelor politice care despărţiseră atât de multă vreme şi atât de cumplit oamenii şi partidele.

(G.M. Trevelyan, Istoria ilustrată a Angliei)

 

 1. Precizaţi care sunt trăsăturile „revoluţiei glorioase” din Anglia.
 2. Menţionaţi secolul în care a avut loc „revoluţia glorioasă”.
 3. Numiţi regele în timpul căruia a început revoluţia în Anglia.
 4. Numiţi primul rege căruia i s-au limitat atribuţiile (puterile).
 5. Enumeraţi principalele trei puteri în stat precizând atribuţiile fiecăreia.
 6. Formulaţi o opinie privind revoluţia din Anglia susţinând-o cu un argument istoric.

 

FIŞĂ DE LUCRU nr. 3

 1. Transcrieţi tabelul de mai jos pe caiet.
 2. Formulaţi un punct de vedere faţă de atribuţiile regelui în monarhia absolută şi în monarhia constituţională susţinându-l cu un argument din acest tabel.
     
MONARHIA ABSOLUTĂ   MONARHIA CONSTITUŢIONALĂ
Regele elaborează (emite) legi

Regele convoacă sau dizolvă Parlamentul

 

Puterea legislativă

(elaborează legi)

 

 

Parlamentul cu două camere  (Camera Lorzilor şi Camera Comunelor) elaborează legile
Regele numeşte  funcţionarii.

Regele decide politica internă şi externă.

Regele este şeful armatei

Regele este şeful bisericii

Puterea executivă

(pune în aplicare legile)

 

Regele numeşte prim-ministrul (conducătorul guvernului)

Guvernul pune în aplicare legile.

Regele este cel mai înalt judecător al ţării. Puterea judecătorească

(pedepseşte pe cei ce încalcă legile)

 

Judecătorii sunt singurii care îi pedepsesc pe cei care încalcă legile.

 

error: Content is protected !!