BACevaluareistorie

Test de 10 despre Praticile politice (1)_clasa a XII-a

 

 1. Regimul democratic în România interbelică

 

România are regim democratic din 1866 când a fost adoptată Constituţia cf principiilor liberale (vot cenzitar)

Democrația a fost consolidată prin Constituţia din 1923 organizată cf principiilor liberal-democratice care includ votul universal.

 

Sistemul politic democratic a fost alcătuit din: monarhie, Parlament, guvern şi partide politice.

 

Monarhia

– a fost constituţională (adică avea atribuțiile stabilite de constituţie)

– succesiunea la tron: ereditară, pe linie masculină cu aplicarea principiului primogeniturii

– regi

Ferdinand (1914-1927)

– participarea României la Primul Război Mondial

– realizarea Marii Uniri (1918)

– 1925 – criza dinastică

Mihai sub Regență (1927-1930)

 • Regența formată din: prințul Nicolae, patriarhul Miron Cristea, Gheorghe Buzdugan, preşedintele Curții de Casație şi Justiţie

Carol al II-lea (1930-1940)

 • Readus în ţară cu ajutorul PNŢ
 • A instaurat un regim autoritar în 1938 (cu o nouă Constituţie)
 • Se destramă România Mare în vara 1940 – abdică

Mihai (1940-1947)

 • Conduce România în timpul Războiului Doi Mondial
 • Abdică în 30 decembrie 1947

 

Parlamentul (puterea legislativă – elaborează legi)

 • Are structură bicamerală (Adunarea Deputaţilor şi Senat)
 • Deputații erau aleșidintre cetăţenii români cu domiciliu în România şi cu vârstă minimă de 25 de ani
 • Senatori erau aleșidintre cetăţenii români cu domiciliu în România şi cu vârstă minimă de 40 de ani
 • Senatori de drepterau: Moștenitorul Tronului de la vârsta de 18 ani împliniți; el însă nu va avea vot deliberativ decât la vârsta de 25 ani împliniți; Mitropoliții ţării, preşedintele Academiei Române, foștii președinți ai Adunărilor Naţionale din Chişinău, Cernăuţi şi Alba-Iulia, care au declarat Unirea, generalii de rezerva şi în retragere ş.a.

 

Guvernul (puterea executivă – pune în aplicare legile)

 • Este alcătuit din miniştrii care conduc ministere
 • Conducătorul Guvernului este prim-ministrul
 • Primul-ministru era numit de rege să alcătuiască Guvernul
 • În perioada interbelică au existat 25 de guverne = instabilitate politică

 

*Guvernele liberale (deviză: PRIN NOI ÎNŞINE): votul universal, Constituţia din 1923, legea învăţământului (1924 prin care învăţământul primar, obligatoriu şi gratuit, era între 7-16 ani; se introducea învăţământul normal primar pentru pregătirea viitorilor învățători; legea minelor care limita capitalul străin la 40% şi 2/3 din CA alcătuit din români.

*Guvernele țărăniste (deviză: PORŢI DESCHISE): reforma protecției sociale, legea pentru creditul funciar rural, încurajarea investițiilor străine.

 

 

Partidele politice

În perioada interbelică au fost două partide politice mai importante: Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc

P.N.L. se formase din 1875. Lideri în perioada interbelică: Ionel Brătianu, Vintilă Brătianu, I.G. Duca. Susţinea că dezvoltarea industriei naţionale trebuia să se facă fără salturi bruște, respectându-se echilibrul social. Deviză: PRIN NOI ÎNŞINE

 

P.N.Ţ. s-a format în 1926 prin fuziunea partidului Ţărănesc condus de Ion Mihalache cu Partidul Naţional Român condus de Iuliu Maniu. Punea accentul pe dezvoltarea agriculturii, organizarea țărănimii în cooperative, ridicarea nivelului cultural al satelor. În plan politic se pronunța pentru crearea statului ţărănesc. Deviză: PORŢI DESCHISE

error: Content is protected !!