BACevaluareistorie

Test online_Proiectele politice_clasa a XII-a

Trăsături / Caracteristici / Aspecte (asemănări / constante)

 1. Mai întâi au formă de memorii şi sunt înaintate Marilor Puteri la tratativele de pace
 2. Apoi iau forma unor proiecte în care suntscrise idei concrete de organizare (modernizare) a statului unele fiind elaborate în timpul unor revoluţii (1821, 1848)
 3. Fixează obiectivele naţionale
  • Renunţareala domniile fanariote
  • Revenireala domniile pământene
  • Unirea Ţărilor Române
  • Obţinerea independenţei

Proiecte politice din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea (1751-1800)

1772—Memoriul boierilor din Moldova şi Ţara Românească la tratativele de pace de la Focșani

 • renunţareala domniile fanariote şi revenirea la domniile pământene
 • Unirea Moldovei şi Ţării Româneşti sub protecţia Rusiei, Austriei, Prusiei

1791— Memoriul boierilor din Ţara Românească la tratativele de pace de la Şiştov

 • renunţareala domniile fanariote şi revenirea la domniile pământene
 • Autonomia şi neutralitatea  sub garanţia Austriei şi Rusiei

Proiecte politice din prima jumătate a sec. al XIX-lea (1801-1850)

 1. 1802Memoriul boierilor din M către Napoleon Bonaparte
 2. 1821”Cererile norodului românesc” (scris în timpul Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu) 
  • renunţarea la domniile fanariote şi revenirea la domniile pământene
  • numireaîn funcţii după merit
  • înfiinţarea armatei naţionale
  • plata impozitelor şi de către cei scutiţi (scutelnici, poslușnici)

  Revoluţia a fost înfrântă, dar Imperiul Otoman (Poarta) a renunţat la domniile fanariote şi a revenit la domnii pământeni (Grigore Dimitrie Ghica, Ioniţă Sandu Sturdza)-1822

   

 3. 1822„Constituţia Cărvunarilor”
 4. 1838„Partida Naţională” (+2) Mişcare a boierilor din Ţara Românească condu să de Ion CâmpineanuProiecte elaborate
  1. „Actul deunire şi independenţă”
  2. „Osăbitulact de numire a suveranului românilor”

  Solicită:

  • înlăturarea suzeranităţii otomane şi a protectoratului rusesc
  • Unirea Moldovei cu Ţara Românească 
  • Monarhie ereditară
 5. 1843„Frăţia”
 6. 1848Proiectul politic pașoptist (+4)
error: Content is protected !!