exerciţii onlineistorielecţii de istorie

Cetăţean şi stat în democraţie şi în totalitarism_clasa a VII-a

EVALUARE – Test Google Forms cu 15 întrebări  (90 de pct. + 10 pct. din oficiu)

 

Cetăţean şi stat în democraţie şi în totalitarism

 1. Trăsături

state democratice

 • pluripartidism(mai multe partide politice)
 • alegeri libere
 • principiul separării puterilor în stat
 • respectarea drepturilor şi libertăților cetățenești
 • de state democratice: Franţa, Marea Britanie, S.U.A.

state totalitare

 • se interzic partidele politice – cu excepţia unuia singur – monopartidism / unipartidism
 • cenzura şi teroare
 • poliţie politică
 • lagăre de concentrare
 • cultul personalităţii
 • demagogie şi propagandă
 • de state totalitare: Italia, Germania, U.R.S.S.
 1. Ideologii de stânga şi de dreapta
 • ideologie= set de idei care exprimă o concepţie unitară despre om, lume şi societate
 • de ideologii:
  • de stânga: comunismul
  • de dreapta: fascismul, nazismul
 • Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice (U.R.S.S.)
  • s-a format la sfârşitul Primului Război Mondial (revoluţia bolşevică) când apare şi Partidul Comunist
  • lideri: Lenin, apoi Stalin
  • măsuri: desfiinţarea proprietăţii private (colectivizarea şi naţionalizare), s-a introdus industrializarea, apar gulagurile
 • Italia
  • În 1922 a avut loc „Marşul asupra Romei” al Partidului Fascist = Benito Mussolini este numit prim ministru; în 1926 a introdus dictatura, a interzis partidele politice şi sindicatele
 • Germania
  • a avut un regim democratic între 1919-1933 (Republica de la Weimar)
  • 1933 prin alegeri Adolf Hitler (Partidul Nazist) ajunge cancelar şi începe manifestarea nazismului prin promovarea antisemitismului, rasismului (rasa pură, ariană), naţionalismului şi spaţiului vital

 

Dicționar istoric

 1. antisemitism– atitudine ostilă faţă de evrei
 2. cenzura– a suprima, a interzice
 3. colectivizare– trecere mijloacelor de producție individuale în proprietate colectivă, prin naționalizare şi expropriere
 4. congres– reuniune națională sau internațională în care se dezbat probleme politice, economice etc.
 5. cultul personalităţii– venerarea excesivă a unui singur conducător aflat încă în viață
 6. demagogie -înșelare a opiniei publice prin promisiuni mincinoase, discursuri bombastice pentru a crea popularitate
 7. dictatura– regim politic în care întreaga putere este deținută de o persoană sau un grup de persoane, într-o manieră autoritară, recurgând la forță
 8. economie centralizată– este un sistem economic în care deciziile sunt planificate de stat pentru unul sau mai mulți ani (plan cincinal)
 9. Gulag– lagăr de muncă forțată în URSS
 10. lagăre de concentrare– centru de detenție destinat oponenților politici sau unor grupuri de persoane neagreate de puterea politică a unui stat
 11. naţionalism– tendință de a aprecia exagerat tot ceea ce aparține propriei națiuni
 12. naționalizare– trecere în posesia statului a mijloacelor de producție, pământuri etc. care înainte erau în posesia unor persoane particulare
 13. planuri cincinale– număr de obiective ce trebuie îndeplinite în termen de cinci ani
 14. poliţie politică– structuri ale statului create pentru instaurarea și menținerea puterii totalitare, îngrădind drepturile omului
 15. propagandă– acţiune sistematică pentru a determina oamenii să accepte: idei, convingeri şi comportamente
 16. rasism– practici și acțiuni care își au sursa în convingerea că diferențele sociale și culturale se explică prin diferențe biologice și ereditare dintre rasele umane
error: Content is protected !!