istoriejocuri de istorielecţii de istorie

Cruciadele_clasa a V-a

Exerciţiu de ordonare perechi despre ordinele militaro-călugăreşti

 

Exerciţiu  de ordonare pe grupe despre cauzele Cruciadelor

Exerciţiu  de ordonare pe grupe despre urmările Cruciadelor

 

Cruciadele

 

 1. Definiţie

Cruciadă = expediție militară creștină, în numele Papei, împotriva musulmanilor din Orientul Apropiat, cu scopul eliberării Ţării Sfinte şi al stopării expansiunii Islamului

 

 1. Cauze

religioase

 • cucerirea Ierusalimului de către musulmani
 • amenințarea pelerinajelor
 • spaima Judecății de Apoi

economice

 • controlul drumurilor comerciale dintre Occident şi Orient
 • interesele negustorilor occidentali la Marea Mediterană

sociale

 • creşterea demografică şi nevoia de noi terenuri agricole

politice

 • expansiunea islamică
 • dorinţa Papei de a reface unitatea Bisericii Creştine sub autoritatea sa
 • problemele Imperiului Bizantin

 

 1. Desfăşurare
 • între sec. XI-XIII (1096-1270) au avut loc 8 cruciade

Cruciada I (1096-1099) – creştinii eliberează Ierusalimul şi alte cetăţi înființând: Regatul Ierusalimului, Comitatul Edessa, Comitatul tripoli, Principatul Antiohiei. Pentru apărarea lor au fost create ordine militaro-călugăreşti (templierii, ospitalierii, teutonii)

Cruciada a IIa (1147-1148) – a fost organizată deoarece  musulmanii au cucerit Edessa. Creştinii au fost conduși de regele Franței (Ludovic al VII-lea) şi împăratul german (Conrad al III-lea)

Cruciada a III-a (1189-1192) – musulmanii conduși de Saladin au cucerit Ierusalimul şi au reuşit să-l păstreze

Cruciada a IV-a (1202-1204) –  a fost folosită de dogele Veneției în scop comercial propriu astfel încât cruciații au Cucerit Constantinopolul şi au întemeiat Imperiul latin de Răsărit (1204-1261)

 

 1. Urmări

religioase

 • scade autoritatea şi prestigiul Bisericii Catolice

economice

 • dezvoltarea comerţului şi navigației

sociale

 • slăbirea puterii nobilimii

politice

 • creşterea autorității regilor
 • realizarea centralizării statale
error: Content is protected !!