exerciţii onlinelecţii de istorie

Revoluţia industrială. Impactul în viaţa oamenilor_clasa a VI-a


Secerătoarea mecanică_Cyrus McCormick (1831)

Secerătoarea – treierătoarea (batoza)

 

Vocabular
SECERĂTOAREA = mașină agricolă de recoltat care seceră cereale și alte plante agricole.  Secerătoare-legătoare = mașină agricolă de recoltat care seceră și leagă în snopi tulpinile de cereale; Secerătoare-treierătoare (BATOZA) = mașină care seceră și totodată treieră recolta din mers.

Motorul cu abur pentru a pompa apa din mine_Thomas Newcomen (1712)

 

File:Newcomen atmospheric engine animation - colored.gif - Wikimedia Commons

Motorul cu abur_James Watts (1769)

Raj (rajrajak8947) - Profile | Pinterest

Locomotiva cu abur_George Stephenson (anii 1820)

Animation of Stephenson's Rocket

Motorul cu abur pe nave_vaporul

⚓️ steamboat willie | sketch commission for bailey ⚓️ | Disney Amino

Maşina de cusut

The Sewing Machine - GIF on Imgur
Sewing GIF - Sewing - Discover & Share GIFs

 

Revoluţia industrială.

Impactul în viaţa oamenilor

   *revoluţie = transformare radicală într-un anumit domeniu

 1.Apariţie

 • Prima revoluţie industrială a apărut în Anglia, în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, şi a  însemnat înlocuirea muncii manuale cu munca efectuată de maşini.
 • Factorii favorizanţi au fost: existenţa materiilor prime(cărbune, fier), existenţa unui vast imperiu colonial care era o sursă de forţă de muncă şi piaţă de desfacere a mărfurilor = Anglia a fost supranumită „atelierul lumii”.

 

 1. Invenţii
 • cea mai importantă a fost motorul cu abur
  • a fost inventat de Thomas Newcomen şi perfecţionat de James Watt.
 • Alte invenţii: maşina de filat, maşina de tors, secerătoarea mecanică, semănătoarea, treierătoarea (batoza), locomotiva cu aburi (George Stephenson), vaporul.

 

 1. Progrese
 • în agriculturăs-au cultivat plante noi pe scară largă (cartoful, porumbul) şi a început utilizarea îngrăşămintelor chimice
 • în transporturi – s-au îmbunătăţit

 

 1. Urmări

dispar fortificaţiile medievale

 se măresc suprafeţele agricole

 oraşele se dezvoltă crescând numărul de locuitori

 se modifică structura claselor sociale: dispar, treptat, ţăranii aserviţi, apar muncitorii care primesc salariu, şi burghezia (orăşenii înstăriţi) care investește capital (bani) pentru a obţine profit.

 

 

 Reţine! Avem 4 revoluţii industriale până astăzi. Elementul fundamental care a determinat apariţia acestora  sunt noile surse de energie.

 

 • Prima = cărbune, abur / a doua jum sec. XVIII
 • A doua = electricitate, gaze naturale, petrol / mijlocul sec. XIX
 • A treia = energia nucleară / a doua jum sec. XX
 • A patra  = digitalizarea / în prezent
error: Content is protected !!