lecţii de istorie

Declaraţia drepturilor omului şi cetățeanului_clasa a VI-a

Activitate practică – „Călătoria cu balonul”

Materiale – un balon desenat pe o foaie A4 + o listă de drepturi care se scrie pe caiet (adaptare listă de 10 drepturi) 

Elevii împărțiți pe grupe de 3-4-5 (în funcţie de nr de elevi din clasă = cam 5 grupe maximum)

Sarcini de lucru

 • Colorează balonul
 • Completează nr de săculeţi cu balast până la 10
 • Scriu cele 10 drepturi pe fiecare săculeț
 • Ierarhizează drepturile
 • „Aruncă” 5 drepturi ca să nu se prăbușească balonul şi să sosească la destinație
 • Fiecare grupă prezintă în faţa clasei balonul şi drepturile rămase
 • Se compară drepturile eliminate şi cele rămase

 

„Cheia” exerciţiului

Într-un sistem constituțional care funcţionează corect, abolirea oricăror dintre aceste drepturi ar cauza o daună gravă democrației. Drepturile omului sunt drepturi naturale şi, prin urmare, inalienabile. Călătoria cu balonul a fost aşadar o simulare a unei situații care sperăm să nu se întâmple niciodată – apariţia unei dictaturi.

 

Dacă elevii ajung să pună la îndoială regulile jocului din aceste motive, atunci obiectivul său de învăţare a fost pe deplin atins.

 

Listă 10 drepturi

 1. Drepturi la alegeri libere
 2. Dreptul la proprietate
 3. Dreptul la egalitate între femei şi bărbaţi
 4. Dreptul la un mediu sănătos
 5. Dreptul la alimentație sănătoasă şi apă curată
 6. Dreptul la educaţie
 7. Dreptul la libertate de gândire şi religie
 8. Dreptul la îmbrăcăminte şi locuință pentru toţi oamenii
 9. Dreptul la viaţă privată
 10. Dreptul la libertate de mişcare

error: Content is protected !!