aplicaţii digitaleevaluarelecţii de istorie

Epoca luminilor_clasa a X-a

Evaluare online printr-un test grilă cu 18 întrebări (90 de puncte) + 10 puncte din oficiu

Iluminismul

 1. Definiţie

Iluminismul este ideologia secolului al XVIII-lea care urmăreşte transformarea societăţii în aşa fel încât aceasta să se conducă raţional pentru a îndeplini idealurile de toleranţă şi de libertate, asigurând drepturi şi libertăţi tuturor cetăţenilor.

*ideologie = totalitatea ideilor / conceptelor specifice unei perioade sau unui grup de oameni

2. Trăsături / caracter

 • caracter raţional = conform cu cerinţele raţiunii, logic, bine chibzuit
 • caracter antibisericesc = împotriva Bisericii ca instituţie religioasă; se pronunţă pentru toleranţă religioasă
 • caracter antiabsolutist = împotriva absolutismului monarhic

3. Concepte şi valori iluministe

 • dreptul natural
 • libertatea (persoanei, gândirii, comerţului etc.)
 • egalitatea între oameni
 • guvernare responsabilă
 • sistem politic reprezentativ
 • toleranţă religioasă
 • “contract social”
 • fericirea omului

*credinţa şi fericirea omului: iluminiştii susţineau că omul ar trebui să fie fericit. Interpretau viaţa cf concepţiei deiste.

*deismul = susţine recunoaşterea lui Dumnezeu drept primă cauză a Universului şi neagă intervenţia LUI în desfăşurarea evenimentelor ulterioare

 

4. Reprezentanţi

MONSTEQUIEU, “Despre spiritul legilor”, susţine teoria separării puterilor în stat

J.  J . ROUSEAU, “Constractul social”, “Discurs asupra inegalităţii dintre oameni”, susţine că oamenii sunt egali şi liberi încă de la naştere; peste tot ei trăiesc în lanţuri fiind înrobiţi de cănducători

VOLTAIRE, “Scrisori filosofice”, “Tratat asupra toleranţei”, “Secolul lui Ludovic al XIV-lea”, dezvăluie nedreptăţile din societate: inegalitatea oamenilor în faţa legilor, tirania, intoleranţa şi ignoranţa clerului.

 • reprezentanţii iluminismului credeau în puterea nelimitată a raţiunii umane şi că omul se putea lumina prin învăţătură şi cultură

“ENCICLOPEDIA” sau “Dicţionar raţional al ştiinţelor, artelor şi meşteşugurilor”

 • cea mai importantă lucrare prin care s-a manifestat Iluminismului în Franţa
 • cuprinde 35 de volume
 • a fost elaborată de aprox. 250 de autori
 • ccordonată de Denis Diderot şi d’Alembert

5. Răspândire

 • s-a făcut prin intermendiul scrierilor, socităţilor ştiinţifice, literare şi artistice
 • a fost favorizată de folosirea limbii franceze ca limbă de conversaţie în rândul elitelor

6. Despotismul luminat

 • reprezintă aplicarea ideilor iluministe în organizarea statului
 • la baza politicii despoţilor luminaţi s-a aflat raţiunea de stat
 • regimul absolutist nu a fost afectat de reformele despoţilor luminaţi
 • despoţi luminaţi: Iosif al II-lea (Austria), Frederic al II-lea (Prusia), Ecaterina a II-a (Rusia), Constantin Mavrocordat
 • Revoluţia franceză şi ideile acesteia răspândite în Europa au stopat reformele în spirit iluminist

JOCULEŢE ONLINE

error: Content is protected !!