aplicaţii digitalelecţii de istorie

Anul 1848 în Europa


Vocabular
Insurecţie = formă de luptă deschisă, organizată si armată dusă împotriva unui regim, a unei autorităţi sau pentru îndepărtarea unor armate ocupante.
Emancipare naţională = eliberarea unei clase sociale de sub asuprirea altei clase sociale
Emancipare socială = eliberarea unei naţiuni de sub asuprirea alteia

Revoluţia europeană de la 1848-1849

 

1. Cauze

– criza economică (împiedicarea dezvoltării de tip capitalist)

– criza politică (existenţa abuzurilor liderilor politici şi a fărâmiţării teritoriale)

– criza naţională (existenţa popoarelor aflate sub dominaţie străină)

 1. Participanţi: burghezia, nobilimea liberală, ţărănimea, muncitorii
 2. Caracter  – social = îmbunătăţirea traiului zilnic şi a condiţiilor de muncă

– naţional = eliberarea de sub dominaţia străină şi realizarea unificării teritoriale

 1. Revoluţia de la 1848 din Franţa
 • declanşare – februarie 1848
 • desfăşurare
  • alungarea regelui Ludovic Filip
  • se organizează un guvern provizoriu condus de Louis Blanc
  • se înfiinţează Atelierelor naţionale
  • se introduce votul universal pentru bărbaţi
  • iunie 1848 a avut loc insurecţia din Paris între muncitori şi guvernul provizoriu
  • proclamarea celei de a doua republici
  • decembrie 1848 au loc alegeri în urma cărora este ales preşedinte prinţul Louis Napoleon Bonaparte
 1. Urmări
  • decembrie 1852 Louis Napoleon instaurează al II-lea imperiu luându-şi numele de Napoleon al III-lea
  • Revoluţia de la 1848 din Franţa a deschis calea realizării unor reforme de care  întreaga Europă avea nevoie.

 

Lectură: declanşarea revoluţiei în Franţa, la Paris

Seara zilei de 23 februarie 1848 

      Seara pe la ora 10 în strada Lepelletier a apărut un grup mic de tineri republicani, care s-a adunat la intrarea clădirii ziarului Le National, ca şi cum şi-ar fi dat o întâlnire. În fiecare din revoluţiile noastre conducerea se întruneşte în redacţia unui ziar, acolo se lansează cuvântul de ordine, de acolo pleacă primul impuls…s-a făcut auzită o convorbire lungă între republicanii dinăuntru şi dinafara clădirii. Grupul însufleţit de veştile incendiare ce-i fuseseră comunicate, s-a îndreptat spre bulevard în strigăte de: „Trăiască reforma! Jos miniştri!”.

      De-abia părăsiră redacţia Naţionalului, când a apărut un alt grup, format din muncitori şi oameni din popor (…) Ei au plecat să se alăture primului grup, care părea a-i conduce. În acel moment au apărut alte două grupuri, de asemenea tăcute, având aspectul unui detaşament care înainta spre o poziţie dată. (…) Cele trei coloane s-au concentrat lângă cafeneaua Tortoni. (…) O parte dintre cetăţeni s-au alăturat mecanic flancurilor acestei coloane mute. (…) Deasupra primelor rânduri ale mulţimii, în fumul făcliilor flutura stagul roşu. (…)

      În faţa clădirii Ministerului de externe, bulevardul era închis de un regiment de linie, gata de luptă, cu comandantul său în frunte, cu armele încărcate. Coloana s-a oprit brusc în faţa zidului de baionete. Calul comandantului s-a speriat de fluturarea steagurilor şi de lumina făcliilor şi a sărit înapoi, cu copitele tremurând de spaimă, în direcţia batalionului. În mijlocul tulburării produse de acest incident se auzi o împuşcătură.

       Soldaţii se crezură atacaţi. Puseră armele la umăr şi o dâră de foc a luminat întregul rând. Coloana poporului din mahalale s-a împrăştiat decimată de gloanţe…la lumina făcliilor se stingeau în sângele de pe pavaj, se întrezăreau, ici-colo, grupuri de cadavre…

 

Decretul Minsiterului Lucrărilor Publice cu privire la organizarea Atelierelor Naţionale, 28 februarie 1848

 

Republica Franceză

Libertate, Egalitate, Fraternitate

Muncitori!

În ziua de azi, 28 februarie 1848, Ministerul Lucrărilor Publice a hotărât ca lucrările publice aflate în curs să se continue imediat.

Începând de miercuri, 1 martie, se vor organiza lucrări de mare importanţă în diferite locuri.

Toţi muncitorii care doresc să se prezinte la acestea să se prezinte imediat la unul din primarii Parisului, care îi va primi şi îi va trimite fără întârziere în ateliere.

Muncitori ai Parisului!

Doriţi posibilităţi de trai oneste, prin muncă. Fiţi încredinţaţi că Guvernul Provizoriu vă va ajuta din toate puterile sale.

Republica aşteaptă pe bună dreptate ca fiecare cetăţean să urmeze din aptriotism acest exemplu. În acest fel numărul posibilităţilor şi al ofertelor de muncă va creşte.

Iar acum să continue munca pretutindeni. Muncitori! După victorie, munca este celălalt exemplu prin care puteţi servi întregii lumi. Aşa să faceţi şi voi.

 

 

 

Nicolae Bălcescu despre istoria naţională, 1848

Să deschidem Istoria, cartea de mărturie a veacurilor şi luminaţi de filosofia ei, vom vedea că de 18 veacuri naţiunea română nu a vegetat, n-a stat pe loc, ci a mers înainte trasformându-se şi luptându-se neîncetat pentru triumful binelui asupra răului, a spiritului asupra materiei, al dreptului asupra silei, pentru realizarea, atât în sânul său cât şi în omenire, a dreptăţii şi frăţiei, aceste două temelii a ordinei absolute, perfecte a ordinei dumnezeeşti

error: Content is protected !!