jocuri de istorielecţii de istorie

Armata romană

 

Rome Roman Legion GIF - Rome Roman Legion 10th - Discover & Share GIFs

 

 

HBO Rome Frist 5 minutes on Make a GIF

Statul roman: războaie şi expansiune teritorială

 

 1.Clase sociale

1.Populus romanus (cetăţenii) format din:

  • patricieni (nobili / aristocraţi)
  • clienți (populaţie cucerită dependentă de patricieni)
 1. plebei – oameni liberi fără drepturi
 2. sclavi – oameni fără libertate, fără drepturi

 

 1. Evoluţia statului
  • Regatul (753-509 î.Hr)
  • conducere:
   • 7 regi: primul a fost Romulus, ultimul Traquinius Superbus
   • Senat alcătuit numai din patricieni
   • Adunarea poporului formată din populus romanus
  • Republica (509-27 î.Hr.)
   • Res publica– treburi publice
   • Forum – piaţă publică
   • Definiţie: Republica este o nouă formă de organizare a statului roman la care cetăţenii participă prin dezbateri în forum şi prin vot.
   • Conducere:
    • Magistraţi aleşi anual
     • 2 consuli
     • Pretori (atribuţii militare)
     • Censori (numără populaţia, fixează taxe)
     • Edili (fac drumuri)
    • În caz de primejdie conducerea era preluată de undictator care primea puteri maxime pt 6/12 luni.
    • Senat
    • Adunarea poporului

 

 • Cuceriri
  • III î. Hr:Peninsula Italică: cetatea Veii de la etrusci, pe sabini, pe samniți după 3 războaie în care au fost mai întâi înfrânți la Caudium: furcile caudine, pe grecii din oraşul Tarent condus de Pirus
  • Sec III-II î. Hr: Cartagina – după 3 războaie punice / Hannibal – Scipio Africanul
  • II î. Hr: Galia, Africa, Egipt, Armenia, Asia Mică, Iliria, Palestina
 • Urmările cuceririlor
  • teritoriile cucerite au fost transformate în provincii = romanizare
  • creşte numărul sclavilor = apar răscoala (Spartacus 73-72 î.Hr.)
  • din sec. I î.Hr. încep războaiele civile (lupte interne)
  • se formează Primul şi Al Doilea triumvirat:
   • Cezar– Pompei – Crassus
   • Octavian– Marcus Antonius  –  Lepidus

 

 • Imperiul
  • Principatul (27 î.Hr. – 284)
  • I: primul împărat a fost Octavian Augustus; are puteri sporite; începe Pax romana = perioadă de pace şi prosperitate (Secolul lui Augustus)
  • Sec al II-lea: apogeul întinderii teritoriale; cuceriri: Britania, Raetia, Pannonia, Moesia, Dacia, Siria, Mesopotamia;
  • al III-lea: începe decăderea din cauza atacurilor barbarilor; schimbări dese de împărați (anarhie)
  • Dominatul (284-395)
 • Împărţirea Imperiului roman în 395
  • Imperiul Roman de Apus (395 – 476), capitale Roma apoi Ravenna
  • Imperiul Roman de Răsărit (395 – 1453), capitala la Constantinopol / Bizanţ
error: Content is protected !!