jocuri de istorielecţii de istorie

Statul roman

Statul roman: războaie şi expansiune teritorială

Termeni cheie

 

 • populus romanus– poporul roman
 • patricieni- nobili / aristocraţi
 • clienți- populaţie cucerită dependentă de patricieni
 • plebei – oameni liberi fără drepturi
 • sclavi– oameni fără libertate, fără drepturi
 • Res publica– treburi publice
 • Forum – piaţa publică
  • Pretori magistrați cu atribuții militare
  • Censori magistrați care numără populația, fixează taxe
  • Edili magistrați care coordonează construcţia de drumuri
  • Dictator- În caz de primejdie lua conducerea având puteri maxime pt 6/12 luni
  • „A trece prin furcile caudine” – umilință greu de îndurat
  • „Victorie a la Pirus” – o victorie cu mari pierderi
  • Trumvirat – „tri” = trei; „vir” = bărbat / organism de conducere alcătuit din 3 bărbaţi
  • Romanizare – proces istoric complex care constă în însuşirea limbii latine, a tradițiilor şi obiceiurilor romane de către populația cucerită
  • Război civil – război în interiorul unui stat
  • Imperator – comandantul suprem al armatei
  • Optimus princeps – întâiul conducător
  • Pax romana – pacea romană
  • Anarhie – dezordine
  • Barbari – locuitori din afara Imperiului roman, nevorbitori de limbă latină
  • Domniat – „domnie” = domn, conducător; „deus” – zeu; formă de conducere în care împăratul este considerat conducător şi zeu.

STATUL ROMAN: RĂZBOAIE ŞI EXPANSIUNE

 

 1. Roma regală (753-509 î.Hr)
  • Clase sociale
   • Patricieni (aristocraţi)
   • Clienţi – populaţia cucerită
   • Plebei – oameni liberi fără libertate
   • Sclavi
  • Conducere:
   • 7 regi (primul: Romulus, ultimul: Tarquinius Superbus)
   • Senat
   • Adunarea Poporului
 1. Republica (509-27 î Hr)
  • „res publica” = treburi publice / „forum” = piaţă publică
  • Def = republica este on nouă formă de organizare a statului în care cetăţenii participă prin dezbateri şi vot, în forum
  • Conducere
   • Magistraţii (aleşi anual; 2 consuli, pretori, censori, edili. DICTATORUL – numai în caz de primejdie, avea puteri maxime pentru 6/12 luni)
   • Senat
   • Adunarea poporului
  • Cuceriri: Peninsula italică (cetatea Veii, sabinii, samniţii după 3 războaie, grecii), Cartagina (3 războaie punice, Hannibal – Scipio Africanul), Galia, Africa, Egipt, Armenia, Asia Mică, Iliria, Palestina
  • Urmările:
   • toate teritoriile cucerite sunt transformate în provincii romane şi începe romanizarea
   • creşte numărul sclavilor = răscoale (Spartacus 73-72 î Hr)
   • din sec I î Hr încep războaiele civile şi se formează triumviratele (încercări de salvare a Republicii)
    • primul triumvirat: Cezar – Crassus – Pompei
    • al doilea triumvirat: Octavian – Marcus Antonius – Lepidus
 1. Imperiul (27 î.Hr – 476)

 

 1. Principatul (27 îHr – 284)
 • Sec I

– instaurat de Octavian Augustus, primul împărat

– acesta are puteri sporite

– introduce „Pax romana” (perioadă de 1 secol de pace şi prosperitate)

 • Sec II
  • Imperiul atinge apogeul dezvoltării şi maxima întindere teritorială
  • Cuceriri: Britania, Raetia, Pannonia, Mesopotamia, Moesia,  Dacia, Siria
 • Sec III
  • Începe criza imperiului din cauza atacurilor barbarilor (popoare din afara imperiului nevorbitoare de limbă latină), iar împăraţii erau schimbaţi foarte des (anarhie = dezordine)

 

 1. Dominatul (284-476)
  • Instaurat de Diocleţian (284-306)
  • Constantin cel Mare (306-337)
   • Mută capitala de la Roma la Bizanţ (Constantionopol) în 330
   • În 313, prin Edictul de Milan, creştinismul devine religie oficială
   • Este primul împărat creştin
  • 395 Împăratul Teodosius împarte Imperiul roman în două
   • Imperiul roman de Răsărit (Est) –capitală la Constantinopol
   • Imperiul roman de Apus (Vest) – capitale la Roma şi Ravenna (este cucerit de germanici în anul 476)
error: Content is protected !!