lecţii de istorie

Statele moderne: revoluţie şi emancipare_clasa a VI-a

Statele moderne: revoluţie şi emancipare

 

*emancipare = eliberare

  1. Congresul de pace de la Viena

– participanţi: Anglia, Rusia, Austria, Prusia, Franţa

– scop: reorganizarea lumii după înfrângerea lui Napoleon la Waterloo

– se încheie cu semnarea „Actului final”

→Franţa: revenirea la Bourbonilor pe tron (rege Ludovic al XVIII-lea); redusă teritorial la graniţele din 1792

→ţările învingătoare ocupă noi teritorii

– pt. a menține absolutismul şi a noile granițe s-a înfiinţat o alianţă militară: SFÂNTA ALIANŢĂ

 

  1. „Primăvara popoarelor”

– este o metaforă care se referă la perioada 1815-1848 şi care reprezintă lupta popoarelor aflate sub dominaţie străină pt. emancipare şi creare de state naţionale sau pt. înlăturarea absolutismului şi obţinerea de drepturi şi libertăţi

– între 1815-1848 au loc mai multe revoluții → cea mai puternică a fost Revoluţia de la 1848

*sec. XIX = „Secolul naţiunilor” (este secolul în care se creează statele naţionale existente şi astăzi)

 

popoare care luptă pt. emancipare şi creare de state naţionale: greci, italieni, polonezi, sârbi, români, maghiar, coloniile din America Latină

popoare care luptă pt. înlăturarea absolutismului şi obţinerea de drepturi şi libertăţi: francez, spaniol, belgian, german, austriac

 

  1. Urmări

– apar noi state pe harta lumii până în 1848: Belgia, Grecia, Serbia, Argentina, Haiti, Mexic, Columbia, Bolivia

– se creează premisele formării şi altor state naţionale după 1848 (România, Germania, Italia, Bulgaria)

error: Content is protected !!