lecţii de istorie

Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir_clasa a VIII-a

Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir

 

*mazilit = dat jos de pe tron / funcţie

*domn pământean = domn al locului / al pământului / român

*domn fanariot = boier grec din cartierul Fanar (Constantinopol) numit de sultan în funcția de domn al Moldovei / Ţării Româneşti

 1. Constantin Brâncoveanu (1688-1714)
 • domn în Ţara Românească
 • domnia lui se caracterizează prin progres economic şi cultural; edificiile care se ridică în această perioadă (case boiereşti, palate şi biserici) au trăsături specifice încadrate în stilul brâncovenesc
 • acţiuni diplomatice:
  • 1689 tratatul de alianţă cu Imperiul Habsburgic – nerespectat de austrieci
 • acţiuni militare:
  • 1690 bătălia de la Zărneşti: îi învinge pe austrieci cu ajutorul tătarilor
 • trădat de unii boieri este mazilit şi apoi executat la Istanbul (15 august 1714)

 

 1. Dimitrie Cantemir (1710-1711)
 • domn în Moldova
 • cărturar desăvârşit, a avut preocupări de istorie, geografie, filosofie, muzică
 • a fost primul român membru al Academiei din Berlin (1714)
 • acţiuni diplomatice:
  • 1711, aprilie: Tratatul de la Luţk cu Rusia (Petru I cel Mare), cu caracter antiotoman
 • acţiuni militare:
  • 1711,iulie: bătălia de la Stănileşti (pe Prut): armatele Moldovei şi Rusiei sunt înfrânte de Imperiul otoman
 • Cantemir se refugiază în Rusia

 

 1. Urmări
 • Turcii renunță la domnii pământeni şi instaurează domni fanarioți
error: Content is protected !!