lecţii de istorie

Generaţia paşoptistă. Programe şi consecinţe ale revoluţiei_clasa a VIII-a

Generaţia paşoptistă. Programe şi consecinţe ale revoluţiei

 1. Cauze

– social-economice: starea de nemulţumire a românilor determinată de: lipsa unor reforme care să ducă la modernizare, acutizarea problemei agrare şi necesitatea rezolvării sale (iobăgia, claca, lipsa pământului)

– politico-naţionale: existenţa dominaţiei străine: rusă şi turcă în Ţara Românească şi Moldova; austriacă, în Transilvania, Banat şi Bucovina.

 1. Obiectivele revoluţiei

– sociale: rezolvarea problemei ţărăneşti – desfiinţarea servituţilor feudale şi împroprietărirea

– naţionale:

 • minimal – înlăturarea protectoratului rusesc şi a Regulamentului Organic
 • maximal – dobândirea independenţei şi realizarea unirii
 1. Documentele programatice

Petiţiunea – proclamaţiune, 27 martie, Iaşi, Moldova, Vasile Alecsandri şi Costache Negri

– caracter moderat evidențiat: „Sfânta păzire a Regulamentului Organic” şi „grabnica îmbunătăţire a stării locuitorilor de la sate”

– desfiinţarea cenzurii şi acordarea funcțiilor după merit

Petiţiunea Naţională, 3-5 mai, Blaj, Câmpia Libertăţii, Transilvania, Simion Bărnuţiu, 40.000 de participanţi

– recunoaşterea naţiunii române, desfiinţarea iobăgiei fără despăgubire

– folosirea limbii române în administraţie şi învăţământ

– s-a strigat „noi vrem să ne unim cu ŢARA”

Petiţia Ţării, 20 mai, Cernăuţi, Bucovina, Eudoxiu Hurmuzaki

 • autonomia provinciei şi a bisericii ortodoxe
 • recunoaşterea limbii române

Prinţipurile noastre pentru reformarea patriei, 12 mai, Braşov, cel mai radical document programatic, care a aparţinut emigraţiei moldovene:

 • independenţa naţională, împroprietărirea ţăranilor fără despăgubire
 • unirea Ţărilor Române

Proclamaţia de la Islaz, 9 iunie, Islaz, Ţara Românească, I.H. Rădulescu

 • respectarea autonomiei, domn ales pe 5 ani
 • desfiinţarea clăcii cu despăgubirea proprietarilor
 • învăţământ egal pentru toţi cetăţenii

Petiţia neamului românesc din Ungaria şi Banat, 15 iunie, Lugoj, Banat, Eftimie Murgu

 • autonomia provinciei şi a bisericii ortodoxe

Dorinţele partidei naţionale din Moldova, august, Cernăuţi –  Mihail Kogălniceanu, a aparţinut emigraţiei moldovene

 • autonomia Moldovei
 • emanciparea clăcaşilor şi împroprietărirea lor prin despăgubire
 1. Semnificație
 • s-a accentuat conştiinţa de sine a naţiunii române
 • au fost create premisele făuririi statului naţional român

 

error: Content is protected !!