lecţii de istorie

Iluminism şi reformism. Transilvania sub habsburgi_clasa a VIII-a

Iluminism şi reformism. Transilvania sub habsburgi

 1. Statutul internaţional al Transilvaniei
 • XIII-1541 – voievodat autonom sub dominaţie maghiară
 • 1541-1699 – mare principat autonom sub suzeranitate otomană
 • 1699-1867– principat apoi Mare Principat (din 1765) în cadrul Imperiului habsburgic

 

 1. Instaurarea regimului habsburgic
 • a avut loc după înfrângerea Imperiului otoman în asediul Vienei (1683)
 • s-a făcut treptat începând din 1686
 • organizarea Transilvaniei s-a făcut prin diplomele leopoldine:
  • Diploma leopoldină din 1691
 • conducător este un guvernator subordonat împăratului
 • se menţin privilegiile maghiarilor, saşilor şi secuilor
 • se acceptă patru religii recepte: catolică, calvină, luterană şi unitariană
  • Diplomele leopoldine din 1699 şi 1701
   • se înfiinţează Biserica Greco-Catolică (Biserica Unită)cu promisiunea de a acorda aceleaşi privilegii ca celor de religie catolică = nu se respectă

 

 1. Mişcarea de emancipare naţională
 • a fost influenţată de ideile iluministe
 • acţiuni:
  • 1744, memoriul Supplex Libellus, al episcopului greco-catolic Ioan Inochentie Micu-Klein
  • 1784, răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan
  • 1791, Şcoala Ardeleană elaborează Supplex Libellus Valachorum

 

 1. Reformismul
  • împărăteasa Maria Tereza (1740-1780)
   • 1759, Edictul de toleranţă= recunoaşte religia ortodoxă
   • 1769, Certa puncta= uniformizează obligaţiile ţăranilor faţă de nobili
   • 1777, Ratio Educationis= înfiinţarea de şcoli în sate
  • împăratul Franz Iosif (1780-1790)
   • 1781, Edictul de toleranţă = libertate religioasă (inclusiv pentru ortodocşi)
   • 1785, patentă imperială= desfiinţează iobăgia (ţăranii se pot muta liberi)

 

*emancipare = eliberare

*iluminism = ideologia sec. XVIII care urmărea transformarea societăţii astfel încât să se conducă raţional pentru a îndeplini idealurile de toleranţă şi de libertate, asigurând drepturi şi libertăți tuturor cetățenilor

error: Content is protected !!