lecţii de istorie

Secolul fanariot_clasa a VIII-a

Secolul fanariot

*secolul fanariot = 1711/1716 – 1821

*Fanar = cartier din Istanbul locuit de greci;

*familii fanariote = Mavrocordat, Callimachi, Ghica, Caragea, Ipsilanti, Mavrogheni

 

 1. Caracteristici
 • negative:
  • domnul era numit direct de sultan
  • armata a fost desfiinţată
  • cresc taxele
  • domniile sunt scurte
  • creşte numărul dregătorilor
 • pozitive:
  • Principatele nu sunt transformate în paşalâcuri (provincii din Imperiul otoman)
  • s-au înfiinţat primele consulate la Bucureşti şi Iaşi
  • boierii români se organizează în partida naţională care redactează aprox. 40 de memorii adresate Marilor Puteri prin care solicită renunţarea la domniile fanariote şi revenirea la domniile pământene.

 

 1. Domni fanarioţi reprezentativi
 • Constantin Mavrocordat
  • de 6 ori domn în Ţara Românească şi de 4 ori în Moldova
  • a redactat Proiectul de constituţie (1746) care cuprindea reforme pentru modernizarea statului, de ex:
   • în administrație – dregătorii să fie plătiţi, iar conducerea judeţelor să fie încredinţantă unor ispravnici plătiţi
   • în domeniul fiscal – înlocuirea multiplelor taxelor cu un impozit fix pe cap de locuitor, plătibil în patru rate anuale
   • în domeniul justiţiei – au fost înfiinţate instanţe de judecată în ţinuturi şi judeţe
   • în domeniul social – a fost desfiinţată şerbia
  • Alexandru Ipsilanti
   • a reorganizat Academia Domnească de la Sf. Sava şi sistemul de poştă
   • a dat Pravilniceasca condică= primul cod de legi din Ţara Românească aplicabil între 1780-1818
  • Scarlat Callimachi
   • a dat Codul Callimachi în Moldova
  • Ioan Caragea
   • a dat Legiuirea Caragea în Ţara Românească (în 1818)

 

 1. Urmări
 • după Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu (1821), Poarta a renunţat la domniile fanariote şi a revenit la domniile pământene:
  • în Moldova – Ioniţă Sandu Sturdza
  • în Ţara Românească – Grigore Dimitrie Ghica
error: Content is protected !!