lecţii de istorierecapitulare

Recapitulare finală_ISTORIE_clasa a V-a

I. Recapitulare finală  clasa a V-a 2023

1.Ordinea cronologică a epocilor istorice este:

  1. Antichitatea (Epoca antică), Preistoria, Epoca medievală (Evul Mediu), Epoca Modernă, Epoca contemporană
  2. Preistoria, Epoca medievală (Evul Mediu ), Antichitatea (Epoca antică), Epoca medievală (Evul Mediu), Epoca Modernă, Epoca contemporană
  3. Antichitatea (Epoca antică), Preistoria, Epoca contemporană, Epoca medievală (Evul Mediu), Epoca Modernă
  4. Preistoria, Antichitatea (Epoca antică), Epoca medievală (Evul Mediu), Epoca Modernă, Epoca contemporană

 

2.Anul 2023 se află în secolul:

a.XIX

b.XXII

c.XX

d.XXI

 

3.Anul 1918 se află în secolul:

a.XIX

b.XXII

c.XX

d.XXI

 

4.Alegeţi afirmaţia corectă:

a.În PALEOLITIC omul a fost SEDENTAR.

b.În NEOLITIC omul era NOMAD

c.TROC înseamnă schimb de produse (obiecte)

d.METALURGIA se ocupă cu prelucrarea lutului (ceramică)

 

5.Fluviul Nil se află în:

a.Mesopotamia

b.Egipt

c.Fenicia

d.Persia

 

6.Oraşul Babilon se află pe malul fluviului:

a.Nil

B.Eufrat

c.Tigru

d.Fluviul Galben

 

7.Fluviile Tigru şi Eufrat traversează:

a.Mesopotamia

b.Egipt

c.Fenicia

d.Persia

 

  1. Grădinile suspendate ale Semiramidei se aflau în:

a.Memfis

b.Memfis

c.Babilon

d.Pella

 

8.ZIGURATUL este un tip de templu în trepte specific:

a.Egiptului antic

b.Mesopotamiei

c.Persiei

d.Feniciei

 

9.Mezii şi perşii au format Imperiul:

a.Babilonian

b.Egiptean

c.Persan

d.Chinez

 

  1. DECALOGUL (Cele 10 porunci) au fost trimise de Dumnezeu lui:

a.Moise

b.Hammurabi

c.Horus

d.Marduk

 

II. Recapitulare finală  clasa a V-a 2023

1.Scrierea CUNEIFORMĂ a fost specifică locuitorilor din zona:

a.Mesopotamiei

b.Egiptului

c.Indiei

d.Chinei

 

2.Hârtia de PAPIRUS este specifică:

a.Mesopotamiei

b.Egiptului

c.Indiei

d.Chinei

 

3.Primul ALFABET este inventat de:

a.egipteni

b.persani

c.indieni

d.fenicieni

 

4.Prietenul lui GHILGAMEŞ a fost:

a.Humbaba

b.Hammurabi

c.Enkidu

d.Uta-napiştim

 

5.DRUMUL MĂTĂSII porneşte din:

a.Mesopotamia

b.Egipt

c.China

d.Persia

 

6.Primul COD DE LEGI îi este atribuit lui:

a.Humbaba

b.Hammurabi

c.Enkidu

d.Uta-napiştim

 

  1. ELADA este ţara locuită de:

a.greci

b.latini

c.sabini

d.samniţi

 

  1. AMFORA este un vas pentru:

a.transportul şi păstrarea lichidelor

b.amestecarea vinului cu apă

c.păstrarea obiectelor preţioase (bijuterii)

d.băut

 

9.CRONOS  fost zeul

a.războiului

b.timpului

c.fierarilor şi focului

d.apelor

  1. ILIADA şi ODISEEA se pare că au fost scrise de:

a.Humbaba

b.Homer

c.Hades

d.Hefaistos

 

III. Recapitulare finală  clasa a V-a 2023

 

1.Zeul vinului şi al petrecerilor era:

a.Poseidon

b.Ares

c.Dionisos

d.Apollo

 

2.Zeiţa vegetaţiei, a recoltelor şi a agriculturii a fost

a.Demetra

b.Atena

c.Hera

d.Artemis

 

3.Alege propoziția care exprimă un adevăr:

a.ACROPOLA este un loc înalt pe care erau ridicate temple

b.piaţa publică (AGORA) se află în afara polisului

c.zidul unui polis înconjura şi terenurile agricole

d.METROPOLĂ înseamnă oraş nou întemeiat (oraş-copil)

 

4.METROPOLA era:

a.oraşul grecesc nou înfiinţat

b.oraşul din care plecau coloniştii

c.un oraş colonie

d.oraş subordonat unei colonii

 

5.EUPATRIZII reprezentau:

a.oamenii liberi din Atena

b.”nobilii” din Sparta (spartanii)

c.străinii aşezaţi în Atena

d.nobilii (oamenii bogaţi) din Atena

 

6.HEGEMONIA (întâietatea/supremaţia) lumii greceşti a fost obţinută prin Războiul peloponeziac de

a.Sparta

b.Atena

c.Corint

d.Megara

 

7.RĂZBOAIEILE MEDICE s-au purtat între:

a.greci şi perşi

b.Sparta şi Atena

c.greci şi Alexandru Macedon

d.greci şi Filip al II-lea

 

8.În bătălia de la TERMOPILE au câştigat:

a.perşii

b.spartanii

c.macedonenii

d.atenienii

 

9.MILTIADE a participat în bătălia

a.Salamina

b.Maraton

c.Plateea

d.Termopile

 

10.Civilizaţie care îmbină trăsăturile culturii greceşti cu cea orientală:

a.elenism

b.politeism

c.monoteism

d.atletism

 

 

error: Content is protected !!