Acasă Acasă

1. Contextul european (1848-1856)

2. Adunările ad-hoc (1857)

3. Conferinţa şi Convenţia de la Paris (1858)

4. Adunările elective (1859)

5. Domnia (1859-1866)

6. Abdicarea (1866)

Evaluare Test grilă
Bibliografie

Resurse educaţionale

Povestiri istoriceÎntoarcere la
site principal