tabla

Treceţi cursorul peste cuvintele îngroşate sau peste imagini pentru explicaţii suplimentare.

Conferinţa şi Convenţia de la Paris (1858)

Conferinţa de la Paris (1858)

Marile Puteri s-au întrunit la Paris între 10 mai – 7 august 1858, în cadrul a 19 şedinţe consacrate exclusiv problemelor privind organizarea viitoare a Principatelor Române, relaţiile acestora cu Poarta şi chestiunea Dunării.
Conferinţa de la Paris s-a încheiat cu semnarea Convenţiei de la Paris (1858).

Convenţia de la Paris (1858)

A avut valoare de Constituţie pentru Principatele Române între 1858-1864.
A stabilit viitorul statut politic, social şi administrativ al Principatelor Române.

Pentru alegerea domnilor pe viaţă s-a stabilit crearea a două Adunări Elective pe baza votului censitar.


Sarcini de lucru pentru elevi

Verificarea cunoştinţelorTest grilă