1. Romanitatea românilor

 

Poporul român, popor romanic

*etnogeneză = proces de formare a unui popor şi a limbii sale

 

 1. Unde, când şi cum a avut loc etnogeneza românească?

La nord şi sud de Dunăre, în spaţiul romanităţii orientale / Între secolele II-VIII / Prin romanizarea dacilor la care se adaugă unele influenţe migratorii, în special slave

 1. Caracterul poporului român
 • este dat de limba pe care o vorbeşte
 • structura limbii române:
  • 10% cuvinte de origine geto-dacă (varză, barză, viezure, moş, zestre)
  • 60% cuvinte de origine latină
  • 20 % cuvinte de origine slavă (cneaz, voievod, boier, Dan, Bogdan, Radu, Vlad)
  • 10% cuvinte de origine alte origini

= poporul român este un popor romanic, alături de popoarele: italian, francez, spaniol, portughez

 1. Teoria continuităţii şi teoria imigraţionistă
 • în sec. al XVIII-lea, românii din Transilvania aflaţi sub stăpânirea Imperiului habsburgic, încep să-şi ceară drepturile naţionalepe baza vechimii şi continuităţii în spaţiul intracarpatic
 • le sunt refuzate invocându-se argumente pseudoştiinţifice (false) prin care se contestăvechimea, continuitatea şi romanitatea poporului român
 • aceste pseudoargumente alcătuiesc teoria imigraţionistăformulată de Franz Iosif Sülzer şi de Robert Röesler
 • istoricii români Bogdan Petriceicu Hasdeu şi A.D. Xenopol au demonstrat ştiinţific netemeinicia acestei teze, susţinând teoria continuităţii.
error: Content is protected !!