Clasa a V-a

Recapitulare prin 7 jocuri online

I. Alfabetul istoriei – reconstituirea trecutului

1. Izvoare istorice

2. Perceperea timpului şi a spaţiului: cronologia istoriei, periodizare, spaţiul istoric

3. Cronologia_jocuri / exerciţii online

II. Preistoria

1. Primii oameni

2. Revoluţia neolitică – viaţa oamenilor: sedentarizare, economie

3. Inventarea metalurgiei – tehnologie şi consecinţe asupra vieţii oamenilor

4. Peştera Lascaux  (filmare cu drona)

 

III. Orientul Antic

1. Orientul Antic prezentare generală

2. Oraşul-stat Babilon

3. Temple şi piramide

4. Popoare şi civilizaţii pe harta Orientului Antic

5. Studiu de caz: chinezii, evreii

6. Inventarea scrierii – de la pictograme la alfabet

7. Epopeea lui Ghilgameş

8. Codul lui Hammurabi

9. Recapitulare – Evaluare

*** Cele 7 minuni ale lumii antice 

 

IV. Civilizaţia greacă şi sinteza elenistică

1. Mediul natural şi ocupaţiile grecilor

2. Studiu de caz: Ceramica- între utilitate şi artă

3. Adevăr şi legendă: Legendele Olimpului, Războiul troian

4. Polisul  grec. Atena şi Sparta

5. Marea colonizare greacă 

6. Războaiele grecilor: războaiele medice, războiul peloponeziac

7. Alexandru Macedon și civilizația elenistică

8. Frumos şi cunoaştere în lumea greacă

9. Studiu de caz: Jocurile Olimpice_evaluare 

 

V. Lumea romană

1.Fondarea Romei: istorie şi legendă

2. Statul roman

3. Armata romană

4. Viaţa cotidiană în lumea romană

5. Oraşul şi monumentele publice

6. Colosseum şi gladiatorii

7. Pompei

8. Zeii romanilor. Temple

9. Creştinismul

10. Romanizarea


VI. Geto-dacii

1. Geţii şi dacii. Rânduieli, obiceiuri, credințe

2. Burebista şi Decebal; războaiele daco-romane

 

VII. Civilizaţia islamică

1. Apariția Islamului; credința musulmană

2. Expansiunea militară şi culturală a Islamului

 

VIII. Europa medievală

1. Formarea popoarelor europene. Etnogeneza românească

2. Europa creştină în mileniul I

3. Creştinarea francilor.  Carol cel Mare

5. Imperiul Bizantin

6. Viaţa cotidiană în Evul Mediu

7. Domeniul feudal

8. Oraşul medieval – spaţiu al libertăţii

9. Cavalerism şi onoare

10. Cruciadele

11. Catedrale şi universităţi

12. Statele medievale: Franţa, Anglia, Imperiul Romano – German

13. Lumea românească şi statele medievale în secolele XIV-XV

14. Diversitate culturală în lumea românească: Braşov şi Cluj

Recapitulare finală prin exerciţii grilă (quizuri online) cu răspuns imediat

COMPETENŢE  GENERALE PENTRU GIMNAZIU

 

  1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu.
  2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice.
  3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale.
  4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanent.                 

 

 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare pentru clasa a V-a

 

1.Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice

– plasarea unor evenimente/procese istorice pe axa cronologică

– realizarea unor frize cronologice

– utilizarea unităţilor folosite în măsurarea timpului

 

1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice

asocierea reperelor cronologice cu evenimente şi procese istorice

– recunoaşterea şi/sau precizarea unor relaţii cronologice în sursele istorice prezentate

– utilizarea reperelor cronologice în descrierea faptelor/proceselor istorice

 

1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice

– exerciţii de lectură a hărţilor istorice

– plasarea pe hartă a unor evenimente şi procese istorice

– completarea pe hartă a unor informaţii

 

  1. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice

2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric

– identificarea termenilor istorici în texte diferite

– elaborarea unor enunţuri simple/ texte utilizând termeni istorici

– completarea unor texte lacunare folosind termenii adecvaţi dintr-o listă dată

 

2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice

– identificarea informaţiilor oferite de surse cu privire la un fapt istoric

– descrierea unor surse referitoare la un fapt istoric, pe baza unui plan dat

– alcătuirea planului descrierii unui eveniment/ proces/ personaj istoric

 

 

2.3.Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite

– descrierea unor surse istorice în vederea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor pe baza unui plan dat

– compararea informaţiilor provenite din surse istorice diferite

– realizarea unor texte despre fapte/procese/personaje istorice, pe baza unor surse diferite, subliniind asemănările şi deosebirile

 

  1. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale

3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru

– utilizarea unor roluri specifice în activitatea de grup

– realizarea unor sarcini de lucru (documentare, redactare, prezentare etc.) în timpul participării la proiecte prin valorificarea experienţei istorice pozitive

– folosirea jocului de rol pentru însuşirea valorilor şi comportamentelor cetăţeniei democratice

 

3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice

– alcătuirea de biografii ale personalităţilor istorice studiate

– identificarea rolului unor personalităţi istorice, analizând surse diferite

– realizarea de produse finale (texte, imagini) despre personalităţile istorice şi valorile asumate de-a lungul timpului

 

  1. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente

4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru

– construirea de rebusuri pe o temă istorică utilizând mesaje vizuale

– alcătuirea planului unui proiect

– selectarea obiectelor necesare realizării unei expoziţii tematice

– relatarea vizitei la un muzeu, bibliotecă, expoziţie pornind de la un plan dat

– extragerea mesajelor dintr-o sursă istorică

 

4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării

– accesarea informaţiilor oferite de Internet

– rezolvarea unor sarcini de lucru utilizând prezentări multimedia

– realizarea de prezentări, grafice, tabele, pentru sistematizarea cunoştinţelor învăţate folosind resurse multimedia.

Conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina Istorie aprobată prin OMENCŞ  nr. 3393/28.02.2017

error: Content is protected !!