Clasa a VIII-a

*Cronologia_exerciţii online

*Recapitulare prin jocuri online

I. Introducere

Periodizarea istoriei românilor

 

II. Preistoria spațiului românesc

Epoca pietrei: Culturile Hamangia şi Cucuteni

Epoca metalelor: Cultura Monteoru

 

III. Geto-dacii

Izvoare istorice despre get-daci: Herodot, Strabon, Dio Cassius

Burebista. Decebal. Cucerirea Daciei de către romani

Monumentele lumii daco-romane: Sarmizegetusa, Podul de la Drobeta. Monumentul de la Adamclisi. Columna lui Traian

Dacia romană. Romanizare. Creștinism

Așezarea slavilor la sudul Dunării. Romanitatea orientală

Poporul român – popor romanic

Studiu de caz: Surse istorice despre români la sfârșitul mileniului I

 

IV. Evul Mediu românesc

Primele forme de organizare statală

Statele medievale în spațiul românesc: Transilvania, Tara Românească, Moldova, Dobrogea

Studiu de caz: Diversitate etnică şi confesională în spațiul românesc

Spațiul românesc şi politica de cruciadă târzie de la Mircea cel Bătrân la Mihai Viteazul

Studiu de caz: Cetăți medievale, Biserica episcopală de la Curtea de Argeș

 

V. Modernitatea timpurie

Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir

Iluminism şi reformism: Transilvania sub Habsburgi

Secolul fanariot

Studiu de caz: Școala Ardeleană. Supplex Libellus Valachorum

 

VI. Lumea românească până la jumătatea sec. al XIX-lea

Românii între Orient şi Occident. Conservatorism şi modernizare

Studiu de caz: Tudor Vladimirescu

Studiu de caz: Generația pașoptistă. Programe şi consecințe ale revoluției

Studiu de caz: Rromii – de la robie la emancipare

 

VII. România modernă

Formarea statului român modern: domnia lui Alexandru Ioan Cuza

Regatul României. Carol I

Studiu de caz: Constituția din 1866

Studiu de caz: Războiul de independență

Studiu de caz: Opțiuni politice în România modernă

Studiu de caz: Cultura în spațiul românesc. Carol I, ctitorul României moderne

 

VIII. România secolelor XX-XXI

România şi Primul Război Mondial

Marea Unire din 1918

România interbelică. Economie şi societate – lumea urbană şi lumea rurală

Studiu de caz: Orașul: arhitectură modernă şi tradiții rurale

Studiu de caz: Minoritățile naționale în România

Studiu de caz: Constituțiile din perioada interbelică

Studiu de caz: Idei politice în lumea românească interbelică

Studiu de caz: Monarhia după Primul Război Mondial

România în Al Doilea Război Mondial

Studiu de caz: Holocaustul în România: evreii şi romii

România – stat comunist

Studiu de caz: Rezistența anticomunistă

Studiu de caz: Viața cotidiană în perioada regimului comunist

Studiu de caz: Manipulare şi propagandă. „Omul nou”. Consecințe

Studiu de caz: ”Epoca Nicolae Ceaușescu”

România în contextul Războiului Rece

Regimul politic democratic din 1989 până azi

Studiu de caz: Constituția României din 1991

Integrarea euroatlantică a României

 

 

 

xxxx

 

error

Vă place acest site? Distribuiţi, vă rugăm :)

error: Content is protected !!