Clasa a VIII-a

1. Cronologia_exerciţii online

2. Recapitulare prin jocuri online

I. Introducere

3. Periodizarea istoriei românilor

 

II. Preistoria spațiului românesc

4. Epoca pietrei: Culturile Hamangia şi Cucuteni

5. Epoca metalelor: Cultura Monteoru

 III. Geto-dacii

6. Izvoare istorice despre get-daci: Herodot, Strabon, Dio Cassius

7. Burebista. Decebal. Cucerirea Daciei de către romani

8. Monumentele lumii daco-romane: Sarmizegetusa, Podul de la Drobeta. Monumentul de la Adamclisi. Columna lui Traian

9. Dacia romană. Romanizare. Creștinism

10. Așezarea slavilor la sudul Dunării. Romanitatea orientală

11. Poporul român – popor romanic

12. Studiu de caz: Surse istorice despre români la sfârșitul mileniului I

 

IV. Evul Mediu românesc

13. Primele forme de organizare statală

14. Statele medievale în spațiul românesc: Transilvania, Tara Românească, Moldova, Dobrogea

15. Studiu de caz: Diversitate etnică şi confesională în spațiul românesc

16. Spațiul românesc şi politica de cruciadă târzie de la Mircea cel Bătrân la Mihai Viteazul

17. Studiu de caz: Cetăți medievale, Biserica episcopală de la Curtea de Argeș

 

V. Modernitatea timpurie

18. Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir

19. Iluminism şi reformism: Transilvania sub Habsburgi

20. Secolul fanariot

21. Studiu de caz: Școala Ardeleană. Supplex Libellus Valachorum

 

VI. Lumea românească până la jumătatea sec. al XIX-lea

22. Românii între Orient şi Occident. Conservatorism şi modernizare

23. Studiu de caz: Tudor Vladimirescu

24. Studiu de caz: Generația pașoptistă. Programe şi consecințe ale revoluției

25. Studiu de caz: Rromii – de la robie la emancipare

 

VII. România modernă

26. Formarea statului român modern: domnia lui Alexandru Ioan Cuza

27. Regatul României. Carol I

28. Studiu de caz: Constituția din 1866

29. Studiu de caz: Războiul de independență

30. Studiu de caz: Opțiuni politice în România modernă

31. Studiu de caz: Cultura în spațiul românesc. Carol I, ctitorul României moderne

 

VIII. România secolelor XX-XXI

32. România şi Primul Război Mondial

33. Marea Unire din 1918

34. România interbelică. Economie şi societate – lumea urbană şi lumea rurală

35. Studiu de caz: Orașul: arhitectură modernă şi tradiții rurale

37. Studiu de caz: Minoritățile naționale în România

38. Studiu de caz: Constituțiile din perioada interbelică

39. Studiu de caz: Idei politice în lumea românească interbelică

40. Studiu de caz: Monarhia după Primul Război Mondial

41. România în Al Doilea Război Mondial

42. Studiu de caz: Holocaustul în România: evreii şi romii

43. România – stat comunist

44. Studiu de caz: Rezistența anticomunistă

45. Studiu de caz: Viața cotidiană în perioada regimului comunist

46. Studiu de caz: Manipulare şi propagandă. „Omul nou”. Consecințe

47. Studiu de caz: ”Epoca Nicolae Ceaușescu”

48. România în contextul Războiului Rece

49. Regimul politic democratic din 1989 până azi

50. Studiu de caz: Constituția României din 1991

51. Integrarea euroatlantică a României

 

 

 

xxxx

 

 

COMPETENŢE GENERALE

  1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu.
  2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice.
  3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice şi a diversităţii socio-culturale.
  4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanent.   

COMPETENŢE SPECIFICE PENTRU CLASA A VII-A

1.1.Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii-problemă.

1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate spaţio-temporale în contexte diferite.

 

2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea informaţiilor oferite de diverse surse.

 

3.1.Valorificarea experienţelor istorice oferite de acţiunea personalităţilor/grupurilor în contexte istorice variate.

3.2. Realizarea de proiecte care promovează diversitatea socio-culturală.

 

4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin utilizarea resurselor multimedia.

4.2. Aplicarea unor tehnici de muncă intelectuală care valorizează cooperarea, disciplina şi perseverenţa.

4.3. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în abordarea unor probleme sensibile şi controversate în istorie şi în viaţa cotidiană.

 

Conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina Istorie aprobată prin OMENCŞ  nr. 3393/28.02.2017

error: Content is protected !!