Clasa a VIII-a

1. Cronologia_exerciţii online

2. Recapitulare prin jocuri online

I. Introducere

3. Periodizarea istoriei românilor

 

II. Preistoria spațiului românesc

4. Epoca pietrei: Culturile Hamangia şi Cucuteni

5. Epoca metalelor: Cultura Monteoru

 

III. Geto-dacii

6. Izvoare istorice despre get-daci: Herodot, Strabon, Dio Cassius

7. Burebista. Decebal. Cucerirea Daciei de către romani

8. Monumentele lumii daco-romane: Sarmizegetusa, Podul de la Drobeta. Monumentul de la Adamclisi. Columna lui Traian

9. Dacia romană. Romanizare. Creștinism

10. Așezarea slavilor la sudul Dunării. Romanitatea orientală

11. Poporul român – popor romanic

12. Studiu de caz: Surse istorice despre români la sfârșitul mileniului I

 

IV. Evul Mediu românesc

13.Primele forme de organizare statală

14. Statele medievale în spațiul românesc: Transilvania, Tara Românească, Moldova, Dobrogea

15. Studiu de caz: Diversitate etnică şi confesională în spațiul românesc

16. Spațiul românesc şi politica de cruciadă târzie de la Mircea cel Bătrân la Mihai Viteazul

17. Studiu de caz: Cetăți medievale, Biserica episcopală de la Curtea de Argeș

 

V. Modernitatea timpurie

18. Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir

19. Iluminism şi reformism: Transilvania sub Habsburgi

20. Secolul fanariot

21. Studiu de caz: Școala Ardeleană. Supplex Libellus Valachorum

 

VI. Lumea românească până la jumătatea sec. al XIX-lea

22. Românii între Orient şi Occident. Conservatorism şi modernizare

23. Studiu de caz: Tudor Vladimirescu

24. Studiu de caz: Generația pașoptistă. Programe şi consecințe ale revoluției

25. Studiu de caz: Rromii – de la robie la emancipare

 

VII. România modernă

26. Formarea statului român modern: domnia lui Alexandru Ioan Cuza

27. Regatul României. Carol I

28. Studiu de caz: Constituția din 1866

29. Studiu de caz: Războiul de independență

30. Studiu de caz: Opțiuni politice în România modernă

31. Studiu de caz: Cultura în spațiul românesc. Carol I, ctitorul României moderne

 

VIII. România secolelor XX-XXI

32. România şi Primul Război Mondial

33. Marea Unire din 1918

34. România interbelică. Economie şi societate – lumea urbană şi lumea rurală

35. Studiu de caz: Orașul: arhitectură modernă şi tradiții rurale

37. Studiu de caz: Minoritățile naționale în România

38. Studiu de caz: Constituțiile din perioada interbelică

39. Studiu de caz: Idei politice în lumea românească interbelică

40. Studiu de caz: Monarhia după Primul Război Mondial

41. România în Al Doilea Război Mondial

42. Studiu de caz: Holocaustul în România: evreii şi romii

43. România – stat comunist

44. Studiu de caz: Rezistența anticomunistă

45. Studiu de caz: Viața cotidiană în perioada regimului comunist

46. Studiu de caz: Manipulare şi propagandă. „Omul nou”. Consecințe

47. Studiu de caz: ”Epoca Nicolae Ceaușescu”

48. România în contextul Războiului Rece

49. Regimul politic democratic din 1989 până azi

50. Studiu de caz: Constituția României din 1991

51. Integrarea euroatlantică a României

 

 

 

xxxx

 

error

Vă place acest site? Distribuiţi, vă rugăm :)

error: Content is protected !!