Clasa a X-a

“Revoluţia glorioasă”_1 test online cu 16 întrebări (90 de puncte) + 10 puncte din oficiu GOOGLE FORMS

Epoca luminilor_1 test online cu 18 întrebări (90 de puncte) + 10 puncte din oficiu GOOGLE FORMS + 4 aplicaţii digitale + o schemă a lecţiei concisă

Revoluţia franceză_4 aplicaţii online despre: cauze, personalităţi, Directorat şi Consulat, repere cronologice

Anul 1848 în Europa_ 1 joculeţ de asociere imagine personalităţi-informaţie

Relaţiile internaţionale în perioada interbelică_1 exerciţiu de ordonare pe grupe, 1 exerciţiu de asociere perechi, schema lecţiei

CONŢINUTURI clasa a X-a

ORGANIZAREA STATELOR MODERNE

 • „Revoluția glorioasă”

 

EPOCA LUMINILOR

 • Noi principii și valori în societate

ORGANIZAREA STATELOR MODERNE

 • Constituirea SUA
 • Revoluţia franceză
 • Franţa napoleoniană
 • Relațiile internaționale în secolul al XIX-lea
 • Congresul de la Viena
 • Concertul european

ȚĂRILE ROMĂNE ȘI PROBLEMA ORIENTALĂ

 • Secolul fanariot
 • Războaie ruso-austro-turce
 • Anul 1821
 • Regulamentul organic

 

ANUL 1848 ÎN EUROPA

 • Aspiraţii liberale și naţionale în Europa
 • 1848 în spaţiul românesc

 

REVOLUȚIA INDUSTRIALĂ

 • Știința
 • Tehnica
 • Economia
 • Societatea

 

STATE NAȚIONALE ȘI MULTINAȚIONALE  ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX

 • România
 • Germania
 • Austro-Ungaria

 

LUMEA LA CUMPĂNA SECOLELOR XIX-XX

 • Diversitatea europeană
 • Civilizaţiile asiatice și africane și modernitatea.
 • SUA
 • Sistemul de alianțe

 

MARILE CONFLICTE ALE SECOLULUI XX

 • Primul război mondial – un nou tip de război
 • România în primul război mondial. Marea Unire

 

TRATATELE DE PACE ȘI RELAȚÍILE INTERNAȚIONALE INTERBELICE

 • Tratatele de pace
 • Relațiile internaționale interbelice

 

LUMEA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

 • România între cele două războaie mondiale
 • Economia
 • Viaţa cotidiană
 • Mișcarea feministă
 • România în anul 1938 – societate și cultură

 

REGIMURI POLITICE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

 • Regimuri democratice
 • Fascismul
 • Nazismul
 • Comunismul

MARILE CONFLICTE ALE SECOLULUI XX

 • Al Doilea Război Mondial
 • Holocaustul
 • Holocaustul în România

 

LUMEA POSTBELICĂ

 • Reconstrucția economică
 • Revoluţia tehnico-științifică
 • Drepturile omului
 • Minorităţile
 • Rolul societăţii civile

 

RELIGIA ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

 • Creștinismul
 • Islamul
 • Budismul
 • Alte religii
 • Ecumenismul religios. Dialogul între religii
 • Libertatea religioasă și prozelitism

 

ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA EUROATLANTICĂ

 • UE – parteneriat și integrare
 • NATO

 

SOCIETATEA LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III

 • Globalizare
 • Terorism
 • Viaţa cotidiană
error: Content is protected !!