Rezumate BAC ISTORIE

1. Romanitatea românilor / rezumat despre originea şi formarea poporului român, izvoare istorice depre români, reprezentanţii teoriei imigraţionistă şi teoriei continuităţii, argumente + film YT cu o durată de 29,45 de minute

2. Autonomiile locale / rezumat despre obştea sătească, caracteristicile autonomiilor, cauzele externe şi interne, autonomii din spaţiul intracarpatic şi extracarpatic, formarea şi consolidarea statelor medievale româneşti: Transilvania, Ţara Românească (Valahia), Moldova şi Dobrogea + film YT cu o durată de 32 de minunte

3. Instituţiile centrale / rezumat despre următoarele instituţii centrale: domnia, voievodatul, biserica, sfatul domnesc, adunările de stări, armata, administraţia, organizarea judecătorească + film YT cu o durată de 18 minunte

4. Lupta antiotomană / rezumat despre acţiunile diplomatice şi miltare din secolele XIV-XVIII (Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Şerban Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, Constantin Brâncoveanu) + film YT cu o durată de 29 de minunte

5. Proiectele politice / rezumat despre caracteristicile proiectelor politice, prezentarea succintă a proiectelor din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (2 proiecte), prima jumătate a secolului al  XIX-lea (6 proiecte) şi a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1 proiect) + film YT cu o durată de 34 de minunte

6. Formarea statului român modern / rezumat despre  consecinţele Războiului Crimeei pt spaţiul românesc, Tratatul de pace de la Paris (1856), Adunările ad-hoc din Moldova şi Ţara Românească + Rezoluţiile (1857), Conferinţa şi Convenţia de la Paris (1858), dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza (1859), domnia lui Cuza (1859-1866), domnia lui Carol I (măsurile pe plan intern) şi Tratatul de pace de la Berlin (1878),  Tratatul de pace de la Bucureşti (1913), Marea Unire (1918)+ film YT cu o durată de 35 de minunte

7. România şi concertul european. De la “Criza Orientală” la marile alianţe ale sec. al -XX-lea / rezumat despre manifestări ale “Crizei Orientale” în Europa, spaţiul româneasc între secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, acţiuni ale românilor în cadrul “Crizei Orientale”, acţiuni ale statului român în cadrul “Crizei Orientale”, România în relaţiile internaţionale în perioada interbelică (1919-1939), România în Al Doilea Război Mondial + film YT cu o durată de 34 de minunte

8. Constituţiile din România / rezumat despre              + film YT cu o durată de 25 de minunte

9. Ideologii şi practici politice / rezumat despre ideologiile politice (democratice, totalitare şi autoritare) şi doctrinele politice, tipologia partidelor politice (de extremă stânga, de centru-stânga, de centru-dreapta şi partide de extremă-dreapta), forme de guvernământ, tipuri de regimuri politice,  listă cu practicile politice democratice, listă cu practicile politice totalitare (cu detalieri pentru România în perioada comunistă, Rusia comunistă, Germania nazistă, Italia fascistă) + film YT cu o durată de 27 de minunte

10. România în comunism / rezumat despre cauzele externe şi interne ale instaurării comunismului în România, prezentarea succintă a celor 6 etape ale instaurării regimului comunist, perioada stalinistă a regimului comunist în România (1948-1965) perioada naţional-comunistă (1965-1989), disidenţa anticomunistă, construcţia democraţiei postdecembriste + film YT cu o durată de 26 de minunte

11. Războiul Rece / rezumat despre  cauzele şi declaşarea simbolică a Războiului rece, manifestări economice şi militare pe plan extern, România în perioada Războiului rece cu cele 3 etape: subordonarea faţă de URSS, distanţarea faţă de URSS, izolarea diplomatică, urmări + film YT cu o durată de 17 minunte

Filmele didactice sunt ordonate în playlistul Lecţii istorie pentru BAC pe canalul YouTube @MirelaRosioru

https://www.youtube.com/watch?v=7H_e6R-EiX4&list=PLJqIut0x44jYWYWeqgBHr_aHqJIEV8_8Werror: Content is protected !!