11. Războiul Rece

Războiul Rece

 

 I. Introducere

CÂND? după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial—1991

CINE? Blocul comunist (URSS) şi democratic (SUA)

CUM? Manifestarea rivalităţii dintre cele două blocuri în plan economic, politic, propagandistic, militar şi cucerirea spaţiului)

 

II. Declanşare simbolică

5 martie 1946 discursul lui Winston Churchill de la Universitatea Fulton din SUA anunţă ridicarea Cortinei de Fier care împarte Europa în Est şi Vest

1947

SUA se implică în redresarea economică a Europei şi blocarea expansiunii comunismului prin „Doctrina Truman” şi „Planul Marshall”

 

URSS înfiinţează Cominformul (Biroul Infor- mativ al partidelor Comuniste şi Muncitorești) pentru dirijarea partidelor comuniste din Eu- ropa de Est

 

III. Forme de manifestare

ECONOMIE

URSS: centralizată; 1949 înfiintează CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc)

SUA: economie de piată, Doctrina Truman, Planul Marshall;

1957 în Europa se înfiinţează CEE (Comunitatea Economică Europeană) care stă la baza apariţiei UE

MILITAR

1949 NATO

1955 Tratatul de la Varşovia

 

Situaţia Germaniei

1945-1949 împărţită în 4 zone de ocupaţie controlate de URSS, SUA, Franţa, M. Britanie

1949

Germania de Est (Republica Democrată Germania, RDG, capitală Berlin) – ctrl URSS

Germania de Vest (Republica Federală Germană, RFG, capitală Bonn) – ctrl SUA etc.

Berlin

După 1945 împărţit în 4 zone de ocupaţie, apoi în 2 1961 se ridică Zidul Berlinului (până în 9 nov 1989) Reunificarea Germaniei se face în 1990

 

 

 

 

Conflicte indirecte SUA –URSS

 1. 1950-1953 Războiul din Coreea
 2. 1955-1975 Războiul din Vietnam
 3. 1962 Criza rachetelor din Cuba
 4. 1967 Războiul de 6 zile arabo-israelian

 

 

 România în relaţiile internaţionale în 2/2 XX

 

 1. Subordonareafaţă de URSS
 2. Distanţarea
 3. Izolareainternaţională
 1. România în relaţiile internaţionale în 2/2 XX

Subordonarea faţă de URSS

1948—România susţine URSS în conflictul ideologic cu Iugoslavia (Tito);

România semnează Tratatul de prietenie şi asistenţă mutuală cu URSS → se amestecă în politica externă românească

1955—România membru fondator al Pactului de la Varşovia

1956—Revoluţia anticomunistă în Ungaria—România sprijină URSS

CONSECINŢĂ: 1958 Armata Roşie se retrage

 

 

Distanţarea faţă de URSS

După 1960—comerţul exterior se orientează spre Vest

1961—legaţiile Marii Britanii şi FranĢei ridicate la rang de ambasade

1963 Acord Iugoslavia (Tito) + România (Dej) pentru construcĢie hidrocentralei de la Porţile de Fier 1964—respinge Planului Valev

După 1967 Războiul de 6 zile arabo-israelian → România neutră = refuză poziţia Tratatului de la Varşovia:

recunoaşte RFG 1968 Revoluţia anticomunistă din Cehoslovacia („Primăvara de la Praga”) = refuză poziţia Tratatului de la Varşovia şi nu trimite trupe

CONSECINŢE: Ceauşescu devine „speranţa” lumii comuniste de transformare în sens democratic →vizitează şi este vizitat de liderii occidentali

 

ESTE VIZITAT

VIZITEAZĂ

1968 Ch. de Gaulle—preşedintele Franţei

1969 Richard Nixon—preşedintele SUA

1975 Gerard Ford—preşedintele SUA

1970, 1973, 1978 SUA

1970, 1980 Franţa

1970, 1980 Franţa

1973 Olanda şi RFG

1978 Marea Britanie

 

1971 vizitează China şi Coreea de Nord

1975 semnează Actul Final al Conferinţei de la Helsinki→se angajează să respecte libera circulaţie a persoanelor şi drepturile omului

CONSECINŢE

deteriorarea relaţiilor şi distanĢarea faţă de URSS primește clauza naţiunii celei mai favorizate de la SUA îmbunătăţirea relaţiilor cu Occidentul

 

 

 

România în relaţiileinternaţionaleîn 2/2 XX

Izolarea internaţională

CAUZE: nerespectarea Actul Final de la Helsinki→criticile Occidentului

1985—Mihail Gorbaciov (URSS) iniţiază reformarea siste- mului comunist (glasnost şi perestroika) → 1987 vizitează România = Ceauşescu refuză aplicarea lor

1989 regimul comunist este înlăturat pașnic în Polonia, Cehoslovacia, Ungaria etc; în România violent

 

CONCLUZII

România în Războiul Rece

 • înrelaţia cu URSS: supunere necondiţionată → neutralitate şi distanţare → opoziţie
 • înrelaţia cu Occidentul: apropiere → simpatie şi susţinere → critici şi izolare diplomatică
 • Simbolic Războiul Rece s-a încheiat în 1991 o dată cu destrămarea URSS
 • Fostele ţări comuniste din Europa de Est au trecut la democraţie şi au aderat la NATO şi UE

 

 

 

 

error: Content is protected !!