4. Lupta antiotomană

Spaţiul românesc, între diplomaţie şi conflict, în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii /

Lupta antiotomană

 

 1. Termeni cheie
 2. Caracteristici
 3. Acţiuni militare şi diplomatice din  XIV
 4. Acţiuni militare şi diplomatice din  XV
 5. Acţiuni militare şi diplomatice din  XVI
 6. Acţiuni militare şi diplomatice din  XVII
 7. Acţiuni militare şi diplomatice din  XVIII
 8. Urmări (efecte/consecinţe)

 

1. Termeni cheie

Cruciadă lupte sub semnul crucii

Cruciade timpurii sec. XI-XIII, Orientul Apropiat—luptele creştinilor contra arabilor pentru eliberarea Locurilor Sfinte

Cruciade târzii sec. XIV-XVI, Europa, luptele creştinilor contra otomanilor

Tribut = bir = haraci obligaţiile statelor creştine faţă de Poartă (Ţ. Ro. 1420-1877, M. 1456-1877, Tr. 1541-1699)

Capitulaţii tratate impuse de Poartă prin care se stabilea valoa- rea tributului + alte privilegii în schimbul răscumpărării păcii Suzeranitate dreptul unui stat asupra altui stat; Poarta impune Ţărilor Române propria politică externă

*stat suveran are politică internă şi externă proprie

 

 1. Caracteristici /trăsături

Tactica pământului pârjolit strategie de luptă a domnitorilor români în luptele cu turcii din cauza inferiorităţii armatei

Conflict asimetric caracteristică a acţiuni- lor militarea

Plurivasalitatea caracteristică a acţiunilor diplomatice

 

Relaţii internaţionale

Acţiuni politice

Acţiuni diplomatice = tratate, alianţe

Acţiuni militare = lupte, bătălii, conflicte

 

 1. Acţiuni antiotomane XIV MIRCEA CEL BĂTRÂN (Ţara Românească)

  

Diplomatice

Militare

Tratatul de la Braşov

cu Ungaria (Sigismund de Luxemburg)

Scop: participarea la Cruciada de la Nicopole

Primul tratat antiotoman din S-E Europei

 Rovine, 1395

Mircea cel Bătrân-Poarta (Baiazid)

 Nicopole, 1396

Mircea +cruciaţi-Poarta (Baiazid) 

*1330 ⚔ Posada, Basarab I — Carol Robert de Anjou

*1359 ⚔ descălecatul lui Bogdan din Maramureş

 


 1. Acţiuni militare şi diplomatice  XV

1/2 XV

IANCU DE HUNEDOARA

Campania ce lungă 1443-1444, Tratatul de la Seghedin 1444, Cruciada de la Varna 1444

2/2 XV

IANCU DE HUNEDOARA  Belgrad

VLAD ŢEPEŞ Tratatul cu Ungaria, ⚔ Atacul de noapte

ŞTEFAN CEL MARE Vaslui, Scrisoarea către principii creștini, Tratatul cu Ungaria, Războieni; Tratatul de la Overchelăuţi, Colomeea, Codrii Cosminului, Tratatul de la Hârlău

 

 1. Acţiuni antiotomane sec. XV

IANCU DE HUNEDOARA (Transilvania)

 

Diplomatice

Militare

1/2 XV

Tratatul de la Seghedin

1444

Încheiat cu Poarta după victoria din campania cea lungă

10 ani turcii se angajau că nu pornesc alt

1/2 XV  Campania cea lungă 1443-1444

Iancu de Hunedoara  Poarta

În Peneninsula Balcanică; eliberează oraşele Niş şi Sofia

⚔ 1444 Cruciada de la Varna

Iancu de Hunedoara—Poarta 

2/2 XV  1456 Belgrad

Iancu de Hunedoara  Poart(Mohamed al II-ea)

Oprește expansiunea otomană spre centrul Europei aprox. 70 de ani

 

 1. Acţiuni antiotomane sec. XV VLAD ŢEPEŞ (Ţara Românească)

 

Diplomatice

Militare

2/2 XV

Tratatul de alianţă cu Ungaria

rege Matei Corvin Scop antiotoman

M. Corvin nu respectă tratatul şi-l va ţine prizonier pe Vlad Ţepeş 14 ani; îl eliberează în 1476 în urma înţelegerii cu Ştefan cel Mare

2/2 XV

Refuză plata tributului şi organizează incursiuni militare la sudul Dunării

 16/17 iunie 1462

Atacul de noapte / rgovişte — Poarta (Mohamed al II-lea)

 

Cu sprijinul boierilor Mohamed al II-lea

îl pune domn în Ţara Românească pe Radu cel Frumos

 

 1. Acţiuni antiotomanedin sec. XV ŞTEFAN CEL MARE (Moldova)

Relaţiile cu statele creştine—Ungaria

 

Diplomatice 2/2 XV

Militare 2/2 XV

25 ian. 1475 Scrisoarea către principii creștini

După victoria de la Vaslui; cere ajutor antiotoman pentru apărarea Porţii creștinătăţii

Vara 1475 Tratatul de alianţă cu Ungaria (Iaşi)

Cu Matei Corvin; îl eliberează pe Vlad Ţepeş; Matei trimite un corp de oaste care participă în lupta de la Războieni

 10 ian. 1475 Vaslui

(Podul Înalt)

Moldova Ştefan  – Poarta (Soliman Paşa)

 

 Vara 1476 Războieni (Valea Albă)

Moldova Ştefan – Poarta

 (Mohamed al II-lea)

 

 1. Acţiuni antiotomane din  sec. XV ŞTEFAN CEL MARE (Moldova)

Relaţiile cu statele creştine—Polonia

 

Diplomatice 2/2 XV

Militare 2/2 XV

1459 Tratatul de la Overchelăuţi cu Polonia Cu rege Cazimir al IV-lea; Ştefan recunoaşte su- zeranitatea Poloniei; cele două ţări îşi promit ajutor militar reciproc

1485 Tratatul de la Colomeea

Ştefan face jurământ de vasalitate faţă de Cazimir al IV-lea cu scopul de a obţine sprijin pentru recuperarea cetăţilor Chilia şi Cetatea Albă ocupate de turci

1499 Tratatul de la Hârlău

Se încheie după victoria de la Codrii Cosminului; anulează vasalitatea de la Colomeea → Moldova şi Polonia redevin egale politico-juridic

 

 

 

 

1497 Codrii Cosminului

Moldova Ştefan  – Polonia (rege Ioan Albert)

 

 1. Acţiuni antiotomane sec. XVI  MIHAI VITEAZUL (Ţara Românească)

 

Diplomatice

Militare

Aderă la Liga Sfântă

Alianţă antiotomană iniţiată de papa Clement al VIII-lea; Imperiul Habsburgic, Spania, statele italiene apoi Moldova şi Transilvania

Tratatul de la Alba-Iulia 

cu Transilvania (Sigismund Bathory) mai 1595

Scop antiotoman; Mihai Viteazul vasal lui Sigismund

Tratatul de la Târgovişte (Dealu) cu Imp. Habsburgic 1598 recunoaşterea domniei ereditare; Rudolf al II-lea devenea suzeranul lui Mihai Viteazul

 Călugăreni, august 1595,

Mihai Viteazul — Poarta (Sinan Paşa)

⚔ Giurgiu, octombrie 1595, Mihai Viteazul — Poarta

 

 Şelimbăr, nov. 1599 Mihai Viteazul — Transilvania

(Andrei Bathory)

 

 1. Acţiuni antiotomane sec. XVII

Diplomatice

Militare

Caracteristici

→Ţările Ro promovează o politică  de echilibru în relaţiile cu Marile Puteri

→Ţările Române au intrat în sfera de influenţă a celor 3 Mari Puteri vecine (Imp. Habsburgic-Austria; Imperiul Otoman- Turcia, Imperiul Ţarist-Rusia)

*Imp Otoman învins în asediul Vienei (1683)→intră în declin →Marile Puteri încep lupta pentru moştenirea teritorială otomană

“CHESTIUNEA ORIENTALĂ”

ŞERBAN CANTACUZINO

1688 trimite o delegaţie în Austria pentru negocierea unei alianţe antiotomane→domnul moare, delegaţia se întoarce

 Guruslău, august 1601

Mihai Viteazul+ Imp. Habsburgic —Transilvania

(Sigismund Bathory)

 

Caracteristici

–  Abandonarea luptelor deschise

Axarea pe relaţii diplomatice

 1. Acţiuni antiotomane  XVIII

Diplomatice

Militare

DIMITRIE CANTEMIR (Moldova)

Promovează o politică de echilibru între Turcia–Rusia–Austria

1711 Tratatul de la Luţk

-alianţă antiotomană secretă cu Rusia (ţarul Petru I cel Mare)

-Moldova sub protecţia Rusiei îşi menţine autonomia

 

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (Ţara Ro.)

Promovează o politică de echilibru între Turcia–Rusia–Austria

1709 alianţă secretă cu Rusia, scop antiotoman

trădat de boieri – mazilit – ucis

DIMITRIE CANTEMIR (M)

 Stănileşti, 1711

Moldova + Rusia—Imperiul Otoman

 

 

Urmări/efecte/consecinţe

Imperiul Otoman înlătură domnii pământeni şi introduce regimul fanariot în Moldova (1711-1821) şi Ţara Ro mânească (1716-1821)

*primul domn fanariot în M. apoi în Ţ. Ro. a fost NICOLAE MAVROCORDAT *FANAR cartier grecesc din Istanbul Caracteristici (trăsături) ale regimului fanariot

-domni numiţi direct de către sultan fără consultarea

boierilor; păstrează doar atribuĢii de politică internă

-domnii scurte, în medie 2-3 ani (Moldova=36 de domnii, Ţara Românească = 40)

-domnia devine o funcţie administrativă în statul oto- mandomnul este asimilat unui pașă cu două tuiuri

 

Acţiuni diplomatice: tratate, alianţe

 

Sec. TRANSILVANIA ŢARA ROMÂNEASCĂ MOLDOVA
XIV

MIRCEA CEL BÂTRÂN

Tratatul de la Braşov

XV IANCU DE HUNEDOARA VLAD ŢEPEŞ ŞTEFAN CEL MARE
1/2 1/2 XV 2/2XV 2/2XV
Tratatul de pace de la Seghedin Tratatul de alianţă cu Ungaria Scrisoarea către  principii creștini + Tratatul cu Ungaria
2/2 Cu Polonia: Overchelăuţi +
Colomeea + Hârlău
XVI MIHAI VITEAZUL

Liga Sfântă, Tratatul de la Alba-Iulia

Tratatul de la Târgovişte (Dealu)

XVII

ŞERBAN CANTACUZINO

Încercarea de alianţă cu Austria

XVIII CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Alianţa secretă cu Rusia

DIMITRIE CANTEMIR

Tratatul de la Luţk

 

Acţiuni militare: conflicte, lupte, bătălii

 

Sec. TRANSILVANIA ŢARA ROMÂNEASCĂ MOLDOVA
XIV

MIRCEA CEL BĂTRÂN

Rovine  Nicopole

XV

1/2

2/2

IANCU DE HUNEDOARA

1/2 XV

 Campania cea lungă

 Cruciada de la Varna

2/2XV

 Belgrad

VLAD ŢEPEŞ

2/2XV

Atacul de noapte (Târgovişte)

ŞTEFAN CEL MARE

2/2XV

⚔ Vaslui  Războieni

 Codrii Cosminului

XVI

MIHAI VITEAZUL

 Călugăreni  Giurgiu

 Şelimbăr

XVII Guruslău
XVIII

DIMITRIE CANTEMIR

 Stănileşti

 

 

error: Content is protected !!