5. Proiectele politice

PROIECTELE POLITICE

2/2 XVIII-2/2 XIX

Proiect = schiţă

Proiecte politice = schiţe pt. crearea statului român (2/2XVIII -2/2XIX)

 

DE CE? (cauze)

Răspândirea ideilor iluministe Existenţa dominaţiei străine:

 • regimul fanariot din Moldova (din 1711) şi Ţara Românească (din 1716) = dominaţie otomană
 • protectoratul rusesc în Moldova şi Ţara Ro- mânească (din 1774/1829) = dominaţie rusă

 

ŢĂRILE ROMÂNE la începutul sec. al XVIII-lea

 

Trăsături / Caracteristici / Aspecte (asemănări / constante)

 1. Mai întâi au formă de memorii şi sunt înain- tate Marilor Puteri la tratativele de pace
 2. Apoi iau forma unor proiecte în care sunt scrise idei concrete de organizare (modernizare) a statului unele fiind elaborate în timpul unor revoluĢii (1821, 1848)
 3. Fixează obiectivele naţionale

 

 

Trăsături / Caracteristici /Aspecte (asemănări / constante)

 Fixează obiectivele naţionale

 1. Renunţarea la domniile fanariote
 2. Revenirea la domniile pământene
 3. Unirea Ţărilor Române
 4. Obţinerea independenţei

 

 

Proiecte politice

2/2 XVIII (1751-1800)

1/2 XIX (1801-1850)

2/2 XIX (1851-1900)

 

Proiecte politice

2/2 XVIII (1751-1800)

1/2 XIX (1801-1850)

2/2XIX (1851-1900)

2

6 (+2+4)

1

 

Proiecte politice

2/2 XVIII (1751-1800)

-2 proiecte-

1772

1791

Proiecte politice 2/2XVIII (1751-1800)

1772—Memoriul boierilor din Moldova +Ţ. Ro. la tratativele de pace de la Focșani

1791— Memoriul boierilor din Ţara Românească la tratativele de pace de la Şiştov

 

Proiectele politice

Proiecte politice 2/2XVIII (1751-1800)

1772—Memoriul boierilor din Moldova +Ţ. Ro. la tratativele de pace de la Focșani

 • renunţarea la domniile fanariote şi revenirea la domniile pământene
 • Unirea M+Ţ.Ro. sub protecĢia Rusiei, Austriei, Prusiei

1791— Memoriul boierilor din Ţ. Ro. la tra- trativele de pace de la Șistov

 • renunţarea la domniile fanariote şi revenirea la domniile pământene
 • Autonomia şi neutralitatea sub garanţia Austriei şi Rusiei

 

Proiecte politice

1/2 XIX (1801-1850)

-6 proiecte-

1802, 1821, 1822,

1838, 1843, 1848

 1. 1802— Memoriul boierilor din Moldova către Napoleon Bonaparte
 2. 1821— ”Cererile norodului românesc”
 3. 1822— „Constituţia Cărvunarilor”
 4. 1838— „Partida Naţională” (+2)
 5. 1843— „Frăţia”
 6. 1848— Proiectul politic pașoptist (+4)

 

ŢĂRILE ROMÂNE la începutul sec. al XIX-lea

 

1.     1802— Memoriul boierilor din Moldova către Napoleon Bonaparte

 

 • renunţarea la domniile fanariote şi revenirea la domniile pământene
 • Autonomia Moldovei

 

 1. 1821— ”Cererile norodului românesc” (scris în timpul Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu) Solicita:
 • renunţarea la domniile fanariote şi revenirea la domniile pământene
 • numirea în funcţii după merit
 • înfiinţarea armatei naţionale
 • plata impozitelor   şi   de   către   cei scutiĢi (scutelnici, poslușnici)

Revoluţia a fost înfrântă, dar Poarta a renunţat la domniile fanariote şi a revenit la domnii pământeni (Grigore Dimitrie Ghica, Ioniţă Sandu Sturdza)-1822

 

 1. 1822— „Constituţia Cărvunarilor” Moldova, Ionică Tăutu, proiect de constituţie Prevederi:
 • principiul separaţiei  puterilor  în stat (legislativă, executivă, judecătorească)
 • Limitarea puterii domnului prin crearea Sfatului obştesc

 

 1. 1838— „Partida Naţională” (+2)

Mişcare a boierilor din Ţara Românească condu- să de Ion Câmpineanu

Proiecte elaborate

 1. „Actul de unire şi independenţă”
 2. „Osăbitul act de numire a suveranului românilor”

Solicită:

 • înlăturarea suzeranităţii otomane şi a protectoratului rusesc
 • Unirea Moldovei cu Ţara Românească
 • Monarhie ereditară

 

 1. 1843— „Frăţia”

Organizaţie secretă pt pregătirea revoluţiei şi realizarea unirii

Alcătuită din:

Nicolae

Bălcescu

Avram

Iancu

Al. Ioan

Cuza

Ion

Ghica

Mihail

Kogălniceanu

 

 

 

 1. 1848— Proiectul politic pașoptist (prezint 4 dintre documentele programatice)

 

Cuprinde documentele elaborate de către revoluĢionari în timpul Revoluţiei de la 1848:

-„Petiţia Naţională”, (Blaj, Transilvania)

-„Proclamaţia de la Islaz” (Islaz, Ţ. Ro.)

-„Prinţipurile    noastre   pentru reformarea Patriei”, Braşov (Moldova)

-„Dorinţele partidei naţionale din Moldova”, Cernăuţi (Moldova)

 

Ţările Române la 1848

 

 1. 1848— Proiectul politic pașoptist -„Petiţia Naţională”, (Blaj, Transilvania)

Prevederi:

-independenţa naţiunii române

-egalitate în drepturi pt. români cu celelalte naţiuni conlocuitoare

-desfiinţarea iobăgiei fără despăgubiri

-se strigă „Noi vrem să unim cu Ţara!”

 

Avram

Iancu

Andrei

Şaguna

Simion

Bărnuţiu

Gheorghe

Bariţiu

A. Treboniu

Laurian

Al. Papiu

Ilarian

 

 1. 1848— Proiectul politic pașoptist -„Proclamaţia de la Islaz” (Islaz, Ţ. Ro.)

Prevederi:

 • desfiinţarea privilegiilor
 • egalitate în faţa legilor
 • libertatea cuvântului şi a întrunirilor
 • desfiinţarea clăcii şi împroprietărirea ţăranilor cu des- păgubire

 

Nicolae

Bălcescu

Ion C.

Brătianu

Christian

Tell

Ion Heliade

Rădulescu

Ion Ghica

Fraţii

Golescu

 1. 1848— Proiectul politic pașoptist

„Prinţipurile noastre pentru reformarea Patriei”, Braşov (Moldova)

„Dorinţele partidei naţionale din Moldova”, Cernăuţi (Moldova)

Prevederi:

 • unirea Moldovei cu Ţara Românească
 • desfiinţarea clăcii şi împroprietărirea ţăranilor fără despăgubire

 

Vasile Alecsandri

Costache Negri Mihail Kogălniceanu

Alecu Russo

 1. 1848— Proiectul politic pașoptist

(am prezentat 4 dintre documentele programatice)

 

1.„Petiţia Naţională”, (Blaj, Transilvania)

2.„Proclamaţia de la Islaz” (Islaz, Ţ. Ro.)

3. „Prinţipurile noastre   pentru reformarea Patriei”, Braşov (Moldova)

4. „Dorinţele partidei naţionale din Moldova”, Cernăuţi (Moldova)

 

 

Ţările Române la 1848

O recapitulare… proiectele politice din 1/2 XIX sunt:

 1. 1802— Memoriul boierilor din M către Napoleon Bonaparte
 2. 1821— ”Cererile norodului românesc”
 3. 1822— „Constituţia Cărvunarilor”
 4. 1838— „Partida Naţională” (+ 2) 1843— „FrăĢia”
 5. 1848— Proiectul politic pașoptist (+ 4)

 

Proiecte politice

2/2 XIX (1851-1900)

-1 proiect-

1857

 

Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc din 1857

 • CE SUNT „Rezoluţiile”? Două documente scrise la sfârşitul consultării  Moldovei   şi   Ţării Româneşti.  Prin    Adunările    ad-hoc.
 • CE înseamnă? ad-hoc = pe loc
 • au fost organizate 2 adunări CÂTE? (M şi Ţ. UNDE?)
 • DE CE? Marile Puteri voiau să știe oficial dacă românii doresc să se unească
 • CINE? Reprezentanţi (deputaţi) ai categoriilor sociale libere Prevederile Rezoluţiilor
 • unirea Moldovei + Ţara Românească sub numele de „România”
 • la conducere să fie adus un prinţ străin dintr-o familie domnitoare a Europei ai cărui moştenitori să fie crescuţi în religia ţării

 

Trăsături / Caracteristici/ Aspecte (asemănări / constante)

 1. Mai întâi au formă de memorii şi sunt înaintate Marilor Puteri la tratativele de pace
 2. Apoi iau forma unor proiecte în care sunt scrise idei concrete de organizare (modernizare) a statului unele fiind elabora- te în timpul unor revoluĢii (1821, 1848)

 

Proiectele politice

 

PROIECTE POLITICE

Trăsături / Caracteristici /Aspecte

 • Fixează obiectivele naţionale

 

1. Renunţarea la domniile fanariote Realizat în 1822 după Revoluţia

lui Tudor Vladimirescu (1821)

2. Revenirea la domniile pământene Realizat în 1822 după Revoluţia lui Tudor Vladimirescu (1821)
3. Unirea Ţărilor Române Realizat în etape: 1859, 1878, 1913, 1918
4. Obţinerea independenţei Realizat în 1877-1878

 

error: Content is protected !!