7. Criza orientală

România şi concertul european. De la „Criza Orientală” la marile alianţe ale sec. al XX-lea

 

Principatele Române & România

în relaţiile internaţionale

 

Concert european = din sec. XVIII afirmarea în politica externă a marilor puteri Marea Britanie, Imperiul Rus, Imperiul Habsburgic, Prusiamenţinerea echilibrului puterilor

„Criza Orientală” = declinul Imp. Otoman început din 1683

 

Manifestări ale „Crizei Orientale” în Europa

Sec. XVIII războaie austro-ruso-turce

Sec. XIX-XX războaie pentru eliberarea popoarelor controlate de Poartă

Spaţiul românesc / România în „Criza Orientală”

Până la 1878– spaţiul românesc e teatru de luptă

După 1878—Ro participă la conflicte, alianţe etc.

 

SPAŢIUL ROMÂNESC SEC XVIII-XIX  – Ăedări ale Imperiului Otoman

Acţiuni ale Marilor Puteri

Consecinţe pt. spaţiul românesc

/ Pacea de la Karlowitz (1699)

Transilvania la Imp. Habsburgic

/ Pacea de la Passarowitz (1718)

Banatul + Oltenia trec la Imp. Hab.

/ Pacea de la Belgrad (1739)

Oltenia revine la Ţara Românească
 /Pacea de la Kuciuk-Kainargi (1774)

Rusia devine neoficial putere protectoare

pt M şi Ţ. Ro.

Bucovina la Imperiul Hab. (1775)

/ Pacea de la Bucureşti (1812)

Basarabia sub dominaţia Rusiei

/   Pacea de la Adrianopol (1829) Rusia devine oficial putere protectoare pt

M şi Ţ. Ro.; raialele Turnu, Giurgiu şi Brăila restituite Ţ. Ro.

/ Tratatul de pace de la Paris (1856)

încheiat după Congresul de pace de la Paris

Moldova primește de la Rusia Cahul, Bolgrad, Ismail

 

 

STATUTUL POLITICO-JURIDIC INTERNAŢIONAL AL ŢĂRILOR ROMÂNE SEC XVIII-XIX

 

 

Spaţiul românesc

Perioada

Statut

Transilvania

1866-1867

1867-1918

Provincie în cadrul Imp. Hab. Provincie în Austro-Ungaria

Bucovina

1775-1867

1867-1918

Provincie în cadrul Imp. Hab.

Provincie în Austro-Ungaria

Basarabia

1812-1918

În componenţa Imp. Rus

Dobrogea 1418-1878

În componenţa Imp. Otoman

Ţara Românească Moldova

1711/1716-1829

1829

1856-1878

Suzeranitate otomană

Suzeranitate ot.+protectorat rusesc

Suzeranitate ot.+garanţia colectivă

 

Acţiuni ale românilor în cadrul „Crizei Orientale” 1821-1859

 

1.Revoluţia lui Tudor Vladimirescu 1821 Colaborează cu Eteria societatea secretă pentru eliberarea grecilor de sub dominaţia otomană; sediu în Rusia, la Odessa

2.    Revoluţia de la 1848 În plan extern s-a încercat promovarea unor relaţii internaţionale proprii prin acreditarea de agenţi diplomatici la Paris, Viena, Frankfurt, Constantinopol

3.Mişcarea unionistă după 1848 Războiul Crimeei Congresul de pace de la Paris (1856) Adunările ad-hoc + Rezoluţiile (1857) Convenţia de la Paris (1858) Dubla alegere a lui Al. I. Cuza (1859)

*Războiul Crimeei face parte din manifestarea „Crizei Orientale”

-unioniştii plecaţi în exil după 1848 au făcut cunoscută la nivel european „problema românească”, a unirii

-desfășurarea momentelor 1856, 1857, 1858, 1859 a fost influenţată de mișcarea unionistă

 

Acţiuni ale statului român în cadrul „Crizei Orientale” 2/2 XIX-primele două decenii ale sec. XX

 

 1. Războiul de independenţă (1877-1878)
 2. Aderarea României la Puterile Centrale 1883
 3. Al Doilea Război Balcanic 1913
 4. Primul Război Mondial
 5. Conferinţa de pace de la Paris 1919-1920

 

 1. Războiul de independenţă 1877-1878 (*Războiul ruso-româno-turc)

Feb. 1875 răscoală antiotomană la sudul Dunării

4 aprilie 1877 Convenţia româno-rusă

România permite Rusiei tranzitarea teritoriului spre sudul Dunării Rusia îşi plătita cheltuielile de transport + recunoștea graniţele ns. 9/10 mai 1877 România îşi proclamă independenţa

*iniţial Rusia nu a vrut ajutorul militar român, dar după două atacuri

respinse de turci la Plevna ne-a solicitat ajutorul

Rusia + România —Turcia

Lupte câştigate: Griviţa, Plevna, Vidin, Rahova, Belogradcik

*armata rusă—marele Duce Nicolae (fratele ţarului Alexandru al II-lea)

*armata română– Carol, col. Mihail Cerchez, mr. George Şonţu, căp. Valter Mărăcineanu

*armata otomană—Osman Paşa

 

Feb. 1878 Congresul de pace de la San Stefano încheiat cu Tratatul de pace de la San Stefano (Rusia -Turcia) anulat

Iun. 1878 Congresul de pace de la Berlin încheiat cu Tratatul de pace de la Berlin (1 iulie 1878)

-participă toate marile puteri

-delegaţia României condusă de prim-ministrul I.C. Brătianu şi de Mihail Kogălniceanu, ministru de externe→memoriu de protest

PREVEDERI

*independenţa României recunoscută condiţionat de modificarea art. 7 din Constituţia de la 1866

*România pierde sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail) luate de Rusia

*România primește Dobrogea cu Delta Dunării şi Insula Şerpilor

 

2. Aderarea României la Puterile Centrale-1883

*sau Tripla Alianţă; alcătuită din Germania, Austro- Ungaria şi Italia / aderare secretă / caracter defensiv

*motivaţie: protecţie faţă de politica agresivă a Rusiei

3. Războaiele balcanice 1912-1913

Primul (1912) Serbia+Muntenegru+Grecia+BulgariaA—Turcia Al doilea (1913) Serbia+Grecia+Turcia+RomâniaA—Bulgaria Tratatul de pace de la Bucureşti 1913

Ro primește jud. Durostor+Caliacra (sudul Dobrogei)

 

4. Primul Război Mondial (*întregire naţională)

Antanta (Tripla Înţelegere): Anglia, Franţa, Rusia [Basarabia], Italia (din 1915), România (din 1916), SUA (din 1917)…

Puterile Centrale (Tripla Alianţă): Germania, Austro-Ungaria [Bucovina +Transilvania], Turcia, Bulgaria

3 aug. 1914 Consiliul de Coroană de la Sinaia—Ro neutră 4 aug. 1916 Convenţia politică şi militară cu Antanta

*Ro se angajează se declare război Austro-Ungarei; Antanta promite deschiderea unui nou front la Salonic + recunoaşte drepturile legitime asupra teritoriilor româ- neşti stăpânite de Austro-Ungaria [Bucovina +Transilvania]

1916

15 aug.1916 Ro declară ⚔ Austro-Ungariei→trece Carpaţii Contraofensivă a Centralilor– feldmareşalul Mackensen →ocupă Dobrogea şi Ţara Ro cu Bucureştiul → fam. regală refugiată la Iaşi

 

 1917

Ro primește ajutor militar francez (misiunea Berthelot) Armata română + rusă apără „Porţile Moldovei” şi câştişgă Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz

-toamna 1917 începe Revoluţia bolşevică din Rusia

→dezorganizarea frontului→Rusia iese din război

1918

Martie 1918–Rusia încheie pace separată cu Puterile Centrale la Brest-Litovsk

Mai 1918—Ro încheie pace separată cu Puterile Centrale la Buftea-Bucureşti (condiţii foarte dezavantajoase pt România)

→tratat nepromulgat de regele Ferdinand

 • nov 1918—Ro reintră în război de partea Antantei
 • nov 1918 încheierea Primului Război Mondial cu victoria Antantei

 

Urmările participării României la Primul Război Mondial

 

Toate provinciile româneşti aflate sub dominaţie străină s-au unit cu Vechiul Regat formând România Mare

 

La Conferinţa de pace de la Paris (1919-1920) ţările Antantei (mai puţin Rusia) au recunoscut noile graniĢe ale Ro în urma Marii Uniri

 

Conferinţa de pace de la Paris (1919-1920) = recunoaşterea internaţională a Marii Uniri

 

Provincia care se uneşte Data / Locul Organismul politic care decide

unirea

Personalităţi Recunoaşterea internaţională/ Conf de pace

de la Paris

BASARABIA

27 martie

1918 /

Chişinău

Sfatul Ţării Ion Inculeţ Pantelimon Halippa Tratatul de la Paris
BUCOVINA 15 nov. 1918 /

Cernăuţi

Congresul General al Bucovinei Ion Nistor Iancu Flondor

Tratatul de pace

de la

Saint-Germain

TRANSILVANIA 1 Dec. 1918 /

Alba-Iulia

Marea Adunare Naţională Vasile Goldiş

Iuliu Maniu

Al. Vaida- Voievod

Tratatul de pace

de la Trianon

 

România în relaţiile internaţionale în perioada interbelică (1919-1939)

Aderarea la înţelegeri internaţionale şi alianţe regionale

 

1919 membru al Societăţii Naţiunilor (Nicolae Titulescu președinte de 2 ori în 1930 şi 1931)

*aderă la Pactul Briand-Kellogg 1928 (elimina războiul ca mijloc de rezolvare a disputelor între state)

1921 Mica Înţelegere (Ro, Cehoslovacia, Iugoslavia)

1934 Înţelegerea Balcanică (Ro, Iugoslavia, Grecia, Turcia)

*relaţii diplomatice sensibile cu URSS (restabilirea relaĢiilor diplomatice în 1934 prin încheierea unui acord fără precizarea situaţiei Basarabiei)

 

Al Doilea Război Mondial 1 sept. 1939– 2 sept. 1945

*1937 crearea Axei Berlin-Roma-Tokyo (Pactul Tripartit) alianţă militară cu caracter ofensiv

Politica conciliatoristă (de cedare / împăcare / conciliere) promovată de Anglia + Franţa determină

 1. anexarea Austriei de către Germania (Anschluuss, martie 1938)
 1. anexarea zonei sudete a Cehoslovaciei de către Germa- nia (Acordul de la Munchen, 1938)
 2. semnarea Pactului de neagresiune sovieto-german / Ribbentrop-Molotov (23 august 1939)

1 sept 1939 Germania atacă Polonia—declanşarea războiului

 

România în Al Doilea Război Mondial

1939—neutră / 1940– pierderi teritoriale = dezmembrarea României Mari

 

Teritoriul pierdut

Data

Ţara care anexează

Basarabia, nordul Bucovinei,

ţinutul Herţa

26-28 iunie 1940

URSS
Nord-vestul Transilva niei 30 august 1940

Ungaria

Cadrilaterul

(judeţele Durostor şi

7 septembrie 1940

Bulgaria

 

URMĂRI

Carol al II-lea abdică→rege Mihai/prim-ministru Ion Antonescu România intră în război

 

România în Al Doilea Război Mondial 1940-1945

România aderă la Axa Berlin-Roma-Tokyo

22 iunie 1941 Axa atacă URSS / armata română participă la luptele din Caucaz, Cotul Donului şi Stalingrad

După feb. 1943 Iniţiere de negocieri duble pentru ieșirea din război: Ion Antonescu şi Iuliu Maniu

23 august 1944 prim-min. Ion Antonescu este arestat din ordinul regelui Mihai; ieșirea din războiul contra Axei şi alăturarea la Naţiunile Unite (Aliaţii); instaurarea guvernului Gen. Sănătescu (1 ministru comunist: Lucreţiu Pătrășcanu)

Sept 1944– Convenţia de armistiţiu cu Aliaţii

6 martie 1945 instaurarea guv. Dr. Petru Groza (100% miniştrii comunişti) cu sprijinul comisarului sovietic Vîşinski

Până în mai 1945 armata ro luptă de partea Naţiunilor Unite contra Axei în fronturile din Ungaria, Cehoslovacia şi Austria

 

 

România după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial 1945-1948

Pe plan intern = instaurarea regimului comunist cu sprijinul URSS

nov. 1946 falsificarea alegerilor = câştigate de PCR (împreună cu BPD—Blocul Partidelor Democratice); Compromiterea + eliminarea partidelor politice: înscenarea de la Tămădău (iul. 1947 = arestarea liderilor PNŢ) / PNL se dizolvă; 30 dec. 1947 abdicarea regelui Mi- hai şi proclamarea Republicii Populare Române

 

Pe plan extern = Conferinţa de pace de la Paris încheiată cu semnarea Tratatului de pace de la Paris (feb. 1947)

 

Tratatul de pace de la Paris (feb. 1947)

România nu-i este recunoscut statutul de cobeligerant = este tratată ca stat învins / Este obligată la plata unor despăgubiri uriașe faţă de URSS / Sunt fixate noile graniţe

 

Teritoriul pierdut în 1940

Ţara care l-a anexat în 1940 1947

Revine la România

Basarabia,

nordul Bucovinei, Ģinutul HerĢa

URSS

NU

Nord-vestul

Transilvaniei

Ungaria

N-V Transilvaniei

Cadrilaterul (judeţele Durostor

şi Caliacra)

Bulgaria

NU

 

RECAPITULARE

România şi concertul european. De la „Criza Orientală” la marile alianţe ale sec. XX

1.Spaţiul românesc în „Criza Orientală” până la 1878– spaţiul românesc e teatru de luptă

2. Actiuni ale statului român în cadrul „Crizei Orientale” 2/2 XIX-primele două decenii sec. XX

Războiul de independenţă (1877-1878) / Aderarea la Puterile Centrale 1883 / Al Doilea Război Balcanic 1913 / Primul Război Mondial / Conferinţa de pace de la Paris 1919-1920

3. Perioada interbelică –aderarea la înţelegeri internaţionale şi alianţe regionale

4. Participarea Ro la Al Doilea Război Mondial şi Tratatul de pace de la Paris 1947

 

 

error: Content is protected !!