Introducere în studiul istoriei

(ABC-ul istoriei)

I. Clip YouTube, 36 de minute, în care sunt prezentate:

1. Epocile istorice
2. Unităţile de timp
3. Cifrele romane (cu exerciţii de scriere a secolelor)
4. Axa timpului (cu exemplificare î.Hr. / d.Hr.)
5. Harta provinciilor istorice româneşti (cu realizarea legendei)

II. Clip YouTube, 9 minute, despre realizarea hărţii provinciilor istorice româneşti

Cum să desenăm harta provinciilor româneşti? Iată un exemplu practic într-un Clip YouTube, cu durata de 9 minute.

 

III. Exerciţiu online de asociere text – imagine pentru învăţarea provinciilor istorice româneşti

Cum să ne verificăm dacă am învăţat provinciile istorice româneşti? Folosim un exerciţiu online de asociere text – imagine cu afişarea imediată a răspunsului. Exerciţiul se poate repeta de ori de câte ori este nevoie.

 

Recapitulare – Cronologia

 

 1. Epocile istorice
  1. Preistoria/ epoca străveche
   • Epoca pietrei:
    • Epoca veche a pietrei (Paleolitic)
    • Epoca de mijloc a pietrei (Mezolitic)
    • Epoca nouă a pietrei (Neolitic)
   • Epoca metalelor
    • Epoca bronzului
    • Epoca fierului
 1. Antichitatea / epoca antică
 2. Evul mediu/ epoca medievală
 3. Epoca modernă
 4. Epoca contemporană
 1. Unităţile de timp pe care le foloseşte istoria
  • ziua
  • anul
  • deceniul = 10 ani
  • secolul/veacul = 100 de ani
  • mileniul = 1000 de ani
  • era (înainte de Hristos = î. Hr., după Hristos = d.Hr.)
 2. Cifrele romane folosite des la ora de istorie
  • Sunt cifrele de la 1-21 şi anume: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

 

Exerciţii de cronologie

 1. Grupează următoarele izvoare istorice, pe două rânduri, corespunzătoare izvoarelor istorice scrise, respectiv izvoarele istorice nescrise: unelte, arme, scrisori, hărţi, tratate, cronici, ruine, inscripţii, vase, documente, podoabe.

 

Izvoare istorice scrise:

Izvoare istorice nescrise:

 

 1. Scrie în tabel anii de început şi de sfârşit ai fiecărui secol

 

Secolul

I

II III IV V VI VII VIII IX X

XI

Anii

 

 1. Precizează din ce secol fac parte următorii ani: 1314, 1111, 1200, 710, 1630, 1918, 850, 106, 9, 1848.
error: Content is protected !!