Introducere în studiul istoriei

(ABC-ul istoriei)

I. Clip YouTube, 36 de minute, în care sunt prezentate:

1. Epocile istorice
2. Unităţile de timp
3. Cifrele romane (cu exerciţii de scriere a secolelor)
4. Axa timpului (cu exemplificare î.Hr. / d.Hr.)
5. Harta provinciilor istorice româneşti (cu realizarea legendei)

II. Clip YouTube, 9 minute, despre realizarea hărţii provinciilor istorice româneşti

III. Exerciţiu online de asociere text – imagine pentru învăţarea provinciilor istorice româneşti

error

Vă place acest site? Distribuiţi, vă rugăm :)

error: Content is protected !!