tiparul

lecţii de istoriestudiu de caz

Studiu de caz: Evreii. Chinezii_clasa a V-a

Mijloace auxiliare 1. Harta istorică “Evreii” 2. Harta istorică “Chinezii” 3. Cele 10 porunci (Decalogul)_fişă de lectură_conversaţia euristică_activitate frontală 4.

Read More
error: Content is protected !!