Jocuri & teste ISTORIE pentru BAC

Dragi elevi, testele şi joculeţele de mai jos au fost concepute pentru a vă uşura pregătirea examenului de bacalaureatEste posibil să găsiţi întrebări la care nu veţi şti imediat răspunsul sau la care, din neatenţie, veţi alege o variantă greşită. Nu vă descurajaţi! Sunt teste / joculeţe de antrenament pe care le puteţi repeta ori de câte ori doriţi. Scopul acestora este să vă ajute să învăţaţi mai uşor. Îmi doresc să vă conving că Istoria este o disciplină frumoasă şi uşor de învăţat.

prof. Mirela ROŞIORU

1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

 

2. Autonomiile locale şi 3. Instituţiile centrale din spaţiul românesc (secolele IX – XVIII)

 

4. LUPTA ANTIOTOMANĂ (Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii)

 

5. PROIECTELE POLITICE  şi  6. FORMAREA STATULUI ROMÂN – Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (sec. XVIII-XX)

 

7. ROMÂNIA ŞI CONCERTUL EUROPEAN (România şi concertul european; de la “criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX)

 

8. CONSTITUŢIILE din România

 

9. IDEOLOGII ŞI PRACTICI POLITICE (Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa)

 

 

10. COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA / România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţa anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste

 

 11. România în perioada “Războiului Rece”

 

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT LA DISCIPLINA ISTORIE

 1. STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de bacalaureat  Istoria are statutul de disciplină obligatorie, fiind susţinută la proba E. c) în funcţie de filieră, profil şi specializare.

 1. COMPETENŢE DE EVALUAT
 2. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate

1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric

1.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise

1.3. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice

1.4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie

 1. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice

2.1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj

2.2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate

 1. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice

3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere

3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi

proceselor istorice

3.3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele

istorice

 1. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru

rezolvarea de probleme

4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric

4.2. Construirea de sinteze tematice

III. DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI (clasa a XII-a)

POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE

 1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.

OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

 1. Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa.
 2. Constituţiile din România

STATUL ŞI POLITICA

1.Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).

2.Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)

3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

  1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
  2. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.
  3. România în perioada „Războiului rece”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!