lecţii de istorie

Dacia romană. Romanizarea. Creştinismul_clasa a VIII-a

Pachetul didactic cuprinde:

Dacia romană. Romanizarea. Creştinismul

 

 1. Dacia romană (106-271)
 • a avut rang de provincie imperialăadministrată de un guvernator: legatus Augusti pro praetore
 • a cuprins: Transilvania, Banatul şi Oltenia
 • capitala la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
 • a avut trei reorganizări:
  • în 117/118 a fost divizată în Dacia Superioară şi Dacia Inferioară
  • în 123 a fost împărţită în 3: Dacia Porolissensis, Dacia Superioară şi Dacia Inferioară
  • în 168: Dacia Porolissensis, Dacia Apulensis şi Dacia Malvensis
 1. Romanizarea
 • este un proces istoric complex care constă în însuşirea tradiţiilor, obiceiurilor romane, a limbii latine vulgare(obişnuite) de către poporul cucerit prin intermediul factorilor romanizării
 • factorii romanizării:
  • administraţia
  • armata (legiunişi trupe auxiliare cantonate în castre)
  • veteranii
  • coloniştii
  • urbanizarea (aşezări de tipul coloniişi municipii)
  • viaţa religioasă (*sincretism religios, *interpretatio romana)
  • educaţia
 • etapele romanizării:
  • înainte de 106– romanizarea neoficială
  • 106-271/275 – oficială
  • după 275– romanizarea dacilor liberi
 1. Creştinismul
 • religie monoteistă apărută la începutul sec. I, în Imperiul roman
 • s-a răspândit prin intermediul soldaţilor, coloniştilor şi al misionarilor
 • creştinii sunt  persecutaţi – martiri
 • în 313 prin Edictul de la Milan a devenit religie oficialăîn Imperiul roman
 • în limba română s-au păstrat termeni creştini de origine latină: creştin, cruce, biserică, botez, altar, Dumnezeu, duminică, înger
 • dovezi arheologice: donariul de bronz de la Biertan, jud Sibiu, datat secol IV.
error: Content is protected !!