Clasa a VI-a

1.Cronologia_exerciţii online

2. Recapitulare prin jocuri online

 

I. Călători şi călătorii – Europa şi Lumea Nouă

3. Călătoriile și percepția spațiului în Evul Mediu – mijloace de transport

4. Marile descoperiri ale europenilor, drumuri și teritorii; consecințe asupra vieții oamenilor. Studiu de caz:  Lumea Nouă: cunoaștere, misionarism și exploatare

5. Recapitulare – evaluare

 

II. Geneza spiritului modern

1. Renașterea. Studii de caz: Leonardo da Vinci și Michelangelo, Machiavelli, Giordano Bruno și Galileo Galilei, Shakespeare

2. Reforma. Contrareforma

3. Barocul

4. Absolutismul şi studiile de caz:  Soliman Magnificul, Ludovic al XIV-lea, Palatul de la Versailles, Petru cel Mare

 

III. Spre o nouă societate

1. Iluminismul

2. Viața cotidiană. Opinia publică în secolul al XVIII-lea

3. Revoluția glorioasă

4. Constituirea S.U.A. Declarația de Independență. Constituția

5. Revoluția franceză. De la supus la cetățean

6. Studiu de caz: Declarația drepturilor omului și cetățeanului

7. Napoleon I  și răspândirea ideilor revoluției franceze în Europa

8. Revoluția industrială. Impactul în viața oamenilor

9. Recapitulare – evaluare

 

IV. Secolul naţionalităţilor

1. Statele moderne: revoluție și emancipare națională

2. Studiu de caz: 1848 în Europa

3.Studiu de caz: Românii și modernitatea

4. Epoca victoriană. La Belle Époque

5. Recapitulare – Evaluare finală

 

 

COMPETENŢE  GENERALE PENTRU CLASA A VI-A

 

  1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu.
  2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice.
  3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice şi a diversităţii socio-culturale.
  4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanent.     

 

COMPETENŢE SPECIFICE PENTRU CLASA A VI-A

 

1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice.

1.2. Utilizarea coordonatelor temporale referitoare la faptele și procesele istorice.

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/ limbajului de specialitate în prezentarea unui fapt/proces istoric.

2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor de informare.

2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variate.

3.1. Utilizarea dialogului intercultural.

3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învățare.

3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii umane.

4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor multimedia.

4.2. Asumarea critică a unui set de valori recunoscute social.

  • Conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina Istorie aprobată prin OMENCŞ  nr. 3393/28.02.2017

error: Content is protected !!